Friday, 28 May 2010

Overwinnen in wedergeboorte

Om te kunnen delen in de overwinning die Jezus voor ons heeft gebracht moeten wij onze ‘oude mens’, die in Adam is, doden en een geheel ‘nieuwe mens’ in Christus worden.
Jezus beschrijft dat als een ‘wedergeboorte’, want geen enkel ander beeld zou in staat zijn deze radicale vernieuwing afdoende te beschrijven. En die wedergeboorte is iets dat wijzelf tot stand moeten brengen. Ook al mogen wij daarbij rekenen op Christus’ hulp: wijzelf zijn de enige die deze beslissing kunnen nemen, en hem ook uitvoeren. En van nu af is onze strijd tegen de zonde een strijd tegen de verleiding terug te keren tot onze oude mens. Maar wanneer wij volharden is de overwinning ons toegezegd, want dan is de zonde van zijn kracht beroofd. En dan is er ook geen macht ter wereld, van welke aard ook, die ons zou kunnen scheiden van Christus, en waarvoor wij dus nog angst zouden hoeven te hebben.

Engelse versie / English version > Victory in rebirth