Friday, 28 May 2010

Overwinnen in wedergeboorte

Om te kunnen delen in de overwinning die Jezus voor ons heeft gebracht moeten wij onze ‘oude mens’, die in Adam is, doden en een geheel ‘nieuwe mens’ in Christus worden.
Jezus beschrijft dat als een ‘wedergeboorte’, want geen enkel ander beeld zou in staat zijn deze radicale vernieuwing afdoende te beschrijven. En die wedergeboorte is iets dat wijzelf tot stand moeten brengen. Ook al mogen wij daarbij rekenen op Christus’ hulp: wijzelf zijn de enige die deze beslissing kunnen nemen, en hem ook uitvoeren. En van nu af is onze strijd tegen de zonde een strijd tegen de verleiding terug te keren tot onze oude mens. Maar wanneer wij volharden is de overwinning ons toegezegd, want dan is de zonde van zijn kracht beroofd. En dan is er ook geen macht ter wereld, van welke aard ook, die ons zou kunnen scheiden van Christus, en waarvoor wij dus nog angst zouden hoeven te hebben.

Engelse versie / English version > Victory in rebirth

2 comments:

 1. God had de mens ‘goed’ geschapen, maar die mens kwam in opstand tegen zijn Schepper.

  De uit Eden, van de boom des levens verdreven mensheid is echter van nature zelfzuchtig en moet weer leren zich te richten op God. Maar hij is daar uit eigen kracht niet toe in staat en vervalt telkens weer tot zonde. Zijn grote vijand hierin is zijn eigen menselijke natuur, niet een externe verleider. Door Zijn gehoorzaamheid heeft Jezus deze vijand overwonnen. Hij heeft daarmee de overwinning behaald. Wie Jezus hierin wil volgen, deelt in Zijn overwinning.

  ReplyDelete
 2. Jezus heeft de zonde overwonnen door in volmaakte gehoorzaamheid volledig Gods wil te doen.

  Hoewel Hij dezelfde menselijke natuur bezat als wij, heeft Hij niet toegegeven aan de verleidingen van "het vlees". Zijn strijd tegen de verzoekingen in de woestijn was even reëel als die van welk ander mens dan ook, maar alleen Hij wist die te winnen, en zijn strijd in Gethsemane, waar Hij "ten bloede toe weerstand moest bieden" (Hebreeën 12:4) tegen de angst voor de dood, was de definitieve triomf over de zonde. Het was
  een strijd tegen de angst voor een dood, die juist Hij daardoor niet verdiende.
  Maar door die dood desondanks vrijwillig te ondergaan, baande Hij ook voor ons de weg voor de bevrijding uit de slavernij van de zonde. En daarmee bracht Hij de vervulling tot stand van Gods beloften.

  Door te overwinnen waar Adam faalde werd Hij, Jezus Christus, tot wat de apostel Paulus aanduidt als "de erfgenaam van de wereld" en "de tweede Adam".

  ReplyDelete