Tuesday, 25 May 2010

Waarom gaf Jezus Maria aan Johannes

Een Australische zuster (Ruth Bartlett) vroeg zich af of er iemand ooit over gedacht had waarom, toen Jezus werd gekruisigd, hij zijn moeder onder de hoede van Johannes gaf, die vanaf die dag haar meenam in zijn eigen huis.
De Schrift geeft in Handelingen 1,14, dat Jezus broers zijn volgelingen waren na de opstanding en het is in de volksmond gedacht dat het boek van Jakobus werd geschreven door Jezus broer!  Waarom zou Jezus dan zijn moeder geven in de handen van Johannes?

Voor Christus' geest was er volgens JB een prachtige overweging die groter is dan onze gemeenschappelijke, aardse begrippen van gevoel voor de eigen ouder. Die prachtige overweging is genoemd Opstanding. Door elke nagel, door elke splinter, met elke slag, slaan, of zweepslag - bleef een lichtend, schitterend, licht. Opstanding!

Het maakte de geliefd Johannes dichter staan zoals een broer, en maakte hem 'welzijnscoördinator' van de 'Kerk aan de voet van de kruis', de enige Kerk in bestaan op dat donkere moment, de enige overal in de wereld. Alsook maakte het Johannes, een medelevende man, een voorbeeld van een die zowel zoon kon zijn als "leverancier" van de belangrijkste bepaling waar een familie nood aan had - die geestelijke dingen. Het maakte Joannes ook  een surrogaatzoon. Niet een die vervangt, maar een die is gezien als de Heer wist dat hij niet meer zou zijn. Dat ging veel moeilijker zijn voor zijn moeder dan voer een van ons die nooit de Christus heeft "gezien".

JB zegt ook dat het van Johannes ook een voorbeeld maakt waarvan een individu 'in Christus' altijd hoort te zijn. Een leverancier voor diegenen die houden van, en hun Heer eren en dienen.

Johannes die een "zoon" van Maria wordt en 'de broer' van de Heer lijkt als een eenvoudig proces, maar het is ook heel verwant naar dat waardoor wij de broer van de Heer worden.

Jezus "gebruikt" Maria, tegen haar heel eigen natuur, om een moeder te zijn wanneer zij (van nature) zonder een zoon zal komen. En ja, zij kan andere kinderen hebben gehad -, maar zo ja, de kwestie is enkel versterkt, dat het 'een broer van de Heer' vergt, geen zoon van het vlees, om de noden van de moeder voor de Heer te stelpen!

Maria die ook andere kinderen levend heeft gehad moest dan tegen over deze kinderen ook  zeggen dat voor haar bepaling zij deze man Johannes zoals haar zoon zouden moeten beschouwen.
Maria had andere kinderen om voor haar te zorgen maar werd verteld hun zorg ten gunste van deze man te negeren! Voor een moeder is dat inderdaad  een uitdaging. Misschien vereist dit meer tijd door middel van meditatie dan er voor dit moment kan worden toegestaan -, maar beschouw door het zo te doen de vroegere woorden van Christus ; "wie ook de wens van mijn Vader zal doen die in hemel is, is hetzelfde mijn broer en zus, en moeder".

En zo uitdagend dit is; daarin ligt de waarheid van de kwestie. Zonder het zoenoffer van Christus konden wij niet beweren zoals wij nu doen 'in hem' te zijn. De vraag, 'waarom Jezus zijn moeder over geeft aan de zorg van Johanes en Johannes aan de zorg van zijn moeder', is persoonlijk diep en eisend. Het kan niet met elegante theologische beschrijvingen van woorden en betekenissen beantwoord worden. Het antwoord kan in actie gevonden worden - slechts zo en beduidend, toen het in actie werd bezorgd, op een kruis!

Lees hier meer over > Why, when Jesus was on the cross, he was given his mother into the care of John

* Would it have not been more natural for Mary's other sons to care for her?


No comments:

Post a Comment