Friday, 18 June 2010

Gebedsverzoekenpagina

Wij kunnen wel eens gekneld zitten met prangende vragen. Soms weten wij niet waar naartoe. Maar wij moeten beseffen dat er steeds iemand is die altijd bereid is te luisteren. Wij hebben onze Vader, die in de hemel is, en een liefhebbende vader wil zijn die steeds oog heeft voor Zijn Schepping.

Indien u wenst kan u nu met navolgers van Christus uw verzoeken tot God delen of hen vragen om samen met u  voor u of voor anderen te bidden.

U kan uw gebedsverzoek indien bij GebedsAanvraag om alzo makkelijker een gebedsverhoring te bekomen.

Engelse versie / English version > Prayer request opportunity