Friday, 25 June 2010

Gedisciplineerd de Bijbel lezen

Om alles goed draaiende te houden in deze wereld is er een zekere discipline nodig. Dat houdt dan ook in dat er misschien beter voorschriften zijn waaraan er moet voldaan worden.
Discipline houdt een leerstelsel in. Omdat te verkrijgen moet er dan ook een leermeester of opsteller van die tucht regels zijn.
Onze Schepper die de Allerhoogste en de meest Volmaaktste is heeft de mensheid Regels gegeven om makkelijker door het leven te gaan. Maar hij heeft de mens ook de vrijë keuze gegeven om al dan niet deze regels te volgen of zijn eigen weg te bepalen.

God heeft de Wetten aan Mozes kenbaar gemaakt en verder gemodificeerd om tegemoet te komen aan Zijn Volk. Voor diegenen die Zijn spelregels willen volgen is er geen probleem. Maar door dat er mensen zijn die helemaal niet volgens de regels van God willen leven komen er ook problemen op andere inwoners van dit samenstel der dingen.

Hoe meer mensen zich aan het Woord van God houden hoe makkelijker het is voor de anderen om samen in gemeenschap te leven en vooruit te gaan in dit leven.

Op Christadelphia wordt dagelijks een lijst gepubliceerd van te lezen hoofdstukken in de Bijbel en wordt er ook een fragment op de kalender geplaatst.

Bij Bijbelvorsers kan u op de Dagpagina enkele weetjes voor de dag vinden, een bezinning en een Bijbelpassage.

Laat dit hulpmiddeltjes zijn om de Bijbel dagelijks te bestuderen. Op die pagina's kunnen ook opmerkingen en bedenkingen gebracht worden zodat anderen ook over die verzen met u mee kunnen denken.

Durf even in de dag vertragen en neem even tijd voor diegene die alles rondom u heeft gegeven om er van te genieten. Maak gebruik om, al was het een half uurtje, u in het Woord van God te verdiepen. Laat het een zaligheid zijn om de eeuwen oude teksten te savoureren zo dat zij ons kunnen vormen tot heerlijke mensen die de zaligheid verdienen, hun hoop op eeuwig leven waar zien worden en kunnen binnen gaan in het Koninkrijk van God.

No comments:

Post a Comment