Friday, 11 June 2010

God of een god

De apostel Johannes is de enige Gospel schrijver die het woord theos in alle zijn betekenissen gebruikte. Het zou, dan niet moeten verrassen, dat hij ook de enige Gospel schrijver is die duidelijk de titel theos rechtstreeks naar Jezus toepast!

Johannes, zoals enkele van die oude Hebreeuwse Bijbel schrijvers van het Oude Testament die elohim in alle zijn verschillende betekenissen gebruikte, gebruikte het voor 90% om de enige ware God aan te duiden. Maar in enkele schriften gebruikte hij het om "een god" in zijn positive  ondergeschikte, secundaire zin aan te duiden. Een duidelijk geval kan in Johannes 10:33-36 gevonden worden waar Jezus becommentarieert en aan haalt van Psalm 82:6.

Het is volgens Tigger2 zeker beter hier de trinitarische-vertaling Nieuwe Engelse Bijbel (NEB)  te gebruiken omdat het duidelijk theos correct aan geeft in Johannes 10:33 ("een god") terwijl de Koning James Versie en vele andere trinitarische vertalingen dit niet doen.

Lees Tigger2 zijn discours en vindt hier over meer in:
God or a god

God of gods
God is one

God versus goden
Is God drie-eenheid
Geloof in slechts één god

No comments:

Post a Comment