Thursday, 10 June 2010

Laat de vrede vandaag met jou zijn

Dat de vrede met jou is vandaag.
Laat je er op vertrouwen
dat God je daar plaats waar je behoort te zijn.


Dat de mensen rondom jou je vrienden mogen zijn.

Dat jou vrienden je mogen opnemen als engelen.

Dat als
je voeten de grond verlaten

je vleugels niet zullen vergeten hoe te vliegen.

Laat vandaag de zon schijnen in je hart

en laat anderen delen van jouw innerlijke rijkdom

zo dat vrede ook over hen mag komen.

No comments:

Post a Comment