Friday, 11 June 2010

Help ons U in deze deze dag te erkennen


Almachtige God, die in
ons onze dagelijkse wandeling keer op keer confronteert , help ons om u deze dag te erkennen,
en dat we mogen doorgaan met onze ogen gericht naar uw Koninkrijk.


Engelse versie / English version > Help us to recognise you this day