Friday, 11 June 2010

Het woord Homoseksueel niet in de bijbel

Het woord "homoseksueel" komt niet in de Bijbel voor onder die naam, maar hoe God tegen aan kijkt is volgens bambootiger heel helder. Hij vraagt ons het onderwerp "de prijs van een hond" te beschouwen.

“Zalig zij die hun kleren rein wassen. Zij zullen recht krijgen op de boom des levens en door de poorten mogen ingaan in de stad. Buiten blijven de honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars: eenieder die de leugen liefheeft en doet.” (Opb 22:14-15 WV78)

In de tijd van Jezus kon men voor de prijs van een hond bepaalde diensten afkopen om het seksueel genot te bevredigen.
De Wet verbood het in het toevluchtsoord binnen brengen van een gelofte om ofwel "het aanwerven van een hoer " of "het betalen van de prijs van een hond," dit laatstgenoemde verwijzend naar het aanwerven van een mannelijke homoseksueel.

(Filippenzen 3:2). . . Kijk uit voor de honden, kijk uit voor de werkers van verwonding, uitkijkende naar die die het vlees verminken. > “Wacht u voor de honden, de saboteurs, de versnedenen!” (Flp 3:2 WV78)

Allen die zoals aas etende straathonden  walgelijke dingen beoefenen, zoals sodomie, homoseksualiteit of lesbianisme, boosaardigheid en wreedheid, zijn uitgesloten van toegang tot het Nieuwe Jeruzalem.

Lees hier meer over: homosexual en vindt het vroegere artikel: Homoseksualiteit waarin wordt gewezen dat Christenen en joden die homoseksualiteit afwijzen dit doen vanuit het Bijbelse gegeven dat God de mens als man en vrouw heeft geschapen en dat alleen deze beide binnen het huwelijk seksuele gemeenschap met elkaar mogen hebben.

Het al of niet akkoord gaan om te betalen voor seksueel genot of om enkel maar de seks te bedrijven om zich te bevredigen zonder enige vorm van liefde alsook hoe men daar tegen over staat heeft ook alles te maken met moraal.
Vandaag wordt er nogal los omgesprongen met de levenshouding en de omgang met elkaar. De zeden lijken soms wel eens verwildert.Sommige mensen vinden zelfs reeds dat immorele handelingen niet moeten veroordeeld worden. Het is zelfs zo ver gekomen dat de Belgische kerkelijke overheid bepaalde handelingen van hun priesters met jongeren door de vingers hebben gezien. Ze hebben zelfs gerechtelijk strafbare feiten niet aan de gerechtelijke macht over gedragen. In vele gevallen gingen het daar niet enkele over pedofilie maar nog erger over pedofilie.

Lees meer over levenshouding, ethiek en menselijke waarden: > Wie bepaalt moraliteit?

No comments:

Post a Comment