Friday, 11 June 2010

Kinderen niet naar het voorgeborgte

In het indexeren van artikelen konden wij het volgende artikel: niet klasseren.

Er wordt in gewezen hoe de vroegere leerstelling van de Katholieke Kerk was dat in het voorgeborchte kinderen zouden terechtkomen die kort na de geboorte waren overleden en daardoor niet door de doopplechtigheid van de erfzonde zouden zijn verlost. Omdat ze ook geen kwaad hadden kunnen doen, zouden ze ook niet eeuwig in de hel moeten branden, maar in een aparte ruimte verblijven. er waren echter wel kerken, ook bij bepaalde protestanten die weigerden ongedoopte kinderen te begraven in de geweide grond van het kerkhof, en die beschouwden dat deze kinderen verloren waren voor het hemels paradijs.

 'Het buitensluiten van onschuldige kinderen uit het paradijs is in tegenspraak met de bijzondere liefde die Christus voor de kleinsten koestert', stelt de paus eindelijk in 2007 in een
verklaring.


Lees > Voorgeborgte opgeheven

No comments:

Post a Comment