Friday, 11 June 2010

Reflectie van God

Vele trinitarische Bijbel vertalingen gebruiken "weerspiegeling", "beeltenis" of "beeld" in hun vertaling voor "eikon"in  "Christus, die de beeltenis of 'eikon' is van God"( 2Corinthiërs 4:4).

“de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is.” (2Co 4:4 NBV)

+

In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit,” (Heb 1:3 NBV)


Aangezien apaugasma gewoonlijk beschouwd word de betekenis te hebben  van 'weerspiegelde helderheid'  (b.v. Thayer, p. 55) kunnen wij ook zien dat "weerspiegeling" meer parallel loopt naar de tweede helft van deze passage: "Het uitdrukkelijke beeld van zijn persoon" - "de hele stempel van zijn natuur".
Zelfs het geachte, trinitarisch-beïnvloede Exegetical Woordenboek schrijft over het Nieuwe Testament aangaande het woord apaugasma: "De betekenis van apaugasma in Heb 1:3 is discussieerbaar. .... De zinsstructuur in Hebreeuwen 1:3 verlangt begrip voor apaugasma en haar karakter als synoniem en daarom interpreteert het apaugasma als passief: Christus 'weerspiegelt de glorie van God en draagt de heel stempel van zijn natuur'. "- P. 118, Vol. 1, Eerdmans, 1990.

Een evenbeeld of afbeelding betekent nog niet dat het om dezelfde persoon gaat.

Bekijk wat Tigger2 hier over heeft te zeggen (in het Engels) > Christ, who is the image [eikon] of God