Friday, 16 July 2010

Leesdienst

Een leesdienst is óók bediening van Gods Woord en wordt wel een sover het hoofd gezien. Tegenover de levende bediening mogen we de leespreek niet wegzetten als een dode bediening. Het kan een verruiming zijn om andere stemmen te horen, maar ook teksten van mensen van ver buiten de gemeente of uit ander kringen.In het kader van een gangbaar punt of actualiteit kan er gehoord worden wat een ander eer over te zeggen heeft of in het verleden over zulk een situatie repliceerde. tijdens onze diensten gebruiken wij hier in België ook de exhorttaties van de Christadelphian Isolation Leage. Deze geven dan een aanvulling op onze eigen opmerkingen en lopende gedachten. elke week kan een zo ook een stem van buiten af binnen gebracht worden en wordt het gedachtengoed van onze Internationale broederschap hoog gehouden.
Tegenover de levende bediening mogen we de leesdienst nooit wegzetten als een dode bediening.