Friday, 16 July 2010

Studiebijbel in perspectief

De Studiebijbel in perspectief is de naam van de compleet nieuwe studiebijbel die verschenen is.

De uitgave bevat de bijbeltekst van De Nieuwe Bijbelvertaling aangevuld met verklaringen van moeilijk te begrijpen verzen. Perikopen worden in hun geheel verduidelijkt. Ieder bijbelboek is voorzien van een inleiding, met daarin aandacht voor de historische context en voor heilshistorische lijnen.

Bij de Studiebijbel in perspectief hoort een boekenlegger. De code daarop geef t toegang tot een website met meer dan 1000 foto’s. Zo krijgt de gebruiker van de studiebijbel niet alleen tekst, maar ook vele illustraties bij de Bijbe l. Dit alles maakt de Studiebijbel in perspectief tot een ideaal hulpmiddel voor verdieping, verbreding en verbeelding van de geloofskennis.
Een redactieraad met theologen heeft kritisch meegelezen en suggesties aangereikt.
Een select aantal deskundigen heeft inbreng gehad. Zij behoren onder meer tot de Christelijke
Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerken, Gerefor meerde Kerken vrijgemaakt, de Gereformeerde Bond, de Confessionele Vereniging binnen de Protestantse Kerk in Nederland en de Evangelische Kerk in België en het Nederlands Bijbelgenootschap. Naast de twee hoofdredacteuren prof.dr. H.G.L. Peels en prof.dr. P.H.R. van Houwelingen gaat het om: drs. A.M. Bol-Drieënhuizen, dr. G.W. Marchal, ds. K. Muller, drs. P.J. Vergunst, prof.dr. G. Vleugels.
In de uitgave zijn artikelen opgenomen van diverse Nederlandstalige auteurs:
Pr of.dr. G. van den Brink, drs. M. Brink-Blijdorp, dr. G. van Ek, prof.dr. J. Hoek, prof.dr. T.M. Hofman, dr. H. L alleman-de Winkel, drs. A .M. van Leeuwen, prof.dr. J.W. Maris, dr. A. Noordegraaf, dr. M.H. Oosterhuis, prof.dr. M.J. Paul, prof.dr. H.G.L. Peels, dr. W.H. Rose, drs. R.C. Vervoorn, prof.dr. G. Vleugels, drs. J. Westland.