Tuesday, 20 July 2010

Verjaag elke gedachte van zelfzuchtigheid


God, help mij enige gedachte van eigenbelang vandaag opzij te zetten.
Laat de stroom van Uw liefde in mij vloeiën
en laat ze van U overkomen
om door mij te vloeien naar anderen.
Amen
English version / Engelse versie > Dispel any thoughts of selfishness

No comments:

Post a Comment