Thursday, 1 July 2010

Oproep tot eensgezind getuigenis

KERKEN MOETEN NIEUW TIJDPERK STARTEN VAN EEN EENSGEZIND GETUIGENIS

Dr. Olav Fykse Tveit

Dr. Olav Fykse Tveit Bron: Kerknet

BRUSSEL (KerkNet/WCC/ChristianToday) – Triomfalistische Kerken en bewegingen brengen de wereld niets bij. De wereld heeft nood aan trouwe volgelingen van Christus, die moedig het kruis van liefde en solidariteit voor de wereld dragen. Dat zei secretaris Olav Fykse Tveit van de Wereldraad van Kerken tijdens de openingstoespraak van het oecumenisch missiecongres in Edinburgh.

Meer dan 300 kerkleiders uit de hele wereld bevestigden in Edinburgh hun engagement om van Christus te getuigen. De tijd is meer dan ooit rijp om daarbij over de grenzen van de verschillende Kerken heen samen te werken. De kracht van dat getuigenis, zo zei professor Dana L. Robert van het Centrum voor het christendom in de wereld, gevestigd in Boston, wordt nog steeds aangetast door de verdeeldheid door theologische, socio-culturele of politieke geschillen. “Desondanks kunnen wij niet aan de vaststelling voorbij dat het christendom tijdens de voorbije eeuw de ingrijpendste gedaanteveranderingen uit haar geschiedenis onderging, omdat het uitgroeide tot een multicultureel geloof met volgelingen tot in alle uithoeken van de wereld.”

(Kerknet)