Thursday, 1 July 2010

Spanje verstrengt Godsdienstwet

BRUSSEL (KerkNet/El Pais/RadVat) – De Spaanse socialistische regering van Zapatero gaat een wet goedkeuren om het seculiere karakter van Spanje te versterken en de strikte neutraliteit van de staat te garanderen. Volgens de krant ‘El Pais’ verbiedt de ‘wet voor de godsdienstvrijheid’ kruisen en andere religieuze symbolen in overheidsscholen, ziekenhuizen en andere openbare instellingen.

Publieke gebeurtenissen zoals staatsbegrafenissen mogen niet langer een religieus karakter bezitten, behalve indien de familie van de overledene dat uitdrukkelijk wenst. Deelname van ministers of andere overheidsvertegenwoordigers in functie aan eucharistievieringen is enkel nog mogelijk indien dit niet strijdig is met het principe van neutraliteit en niet-discriminatie.

No comments:

Post a Comment