Monday 5 July 2010

Twee vormen van Vrijheid

Er zijn inderdaad twee vormen van vrijheid
- de verkeerde waar wij vrij
zijn dat te doen waarvan wij houden;
en de ware waar wij
vrij zijn te doen waar God van houdt.
Misschien moeten wij allemaal even tijd nemen om op ons christelijk leven te weerspiegelen
en ons twee vragen stellen.
Tot wat ben ik gered? Hoe waar is mijn vrijheid?
Denk er even over na!

Engelse versie / English version: Two forms of Freedom

+++
2016 linkupdate

No comments:

Post a Comment