Monday, 5 July 2010

Wapens van onze oorlogsvoering

“De wapens waarmee wij strijden zijn niet zwak, ze zijn geladen met Gods kracht, in staat elke sterkte te breken. Wij werpen redeneringen omver, elke verschansing door de hoogmoed opgeworpen tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om haar te onderwerpen aan Christus,” (2Co 10:4-5 WV78)


Wapens van onze oorlogsvoering

Daily Manna for July 5 > Weapons of our warfare

+++