Wednesday, 4 August 2010

Eeuwenlange verkondiging van de hel als martelplaats

Eeuwen lang gingen predikers rond om mensen schrikbeelden voor te schotelen van plaatsen waar de mens na de dood zou toe gaan en gemarteld worden voor de begane zonden tijdens dit leven.

Door meeste christenen wordt er geloofd dat er een hemel die het verblijf van de gerechtvaardigde gestorvene is waar zij eeuwigdurende vreugde en geluk ervaren en daarnaast zou er dan de hel zijn, de eeuwige duurzame plaats van het kwaadaardige waar de mensen zouden gefolterd worden zelfs tot in de eeuwigheid. Er zou namelijk een nare nooit-beëindigende kwelling in zijn onblusbare vuren plaatsgrijpen.

Maar is die gedachte wel volgens de Heilige Schrift?

Wat denkt u hier over en wat denken anderen er over?

Deze maand is de vraag: Hemel en hel, wat leert de Bijbel er over?

Is the Bible's Hell a flaming torture chamber?

POSSIBLE ANSWERS:

- Yes. Unrepentant sinners deserve what they get!
- No. The word translated hell simply means the grave.
- The notion of a fiery hell is nothing but empty superstition.
- Hell is conscious eternal separation from God, not torture in flames.
- Don't know.

Ga naar > http://www.thisisyourbible.com/

1 comment:

  1. Ga na wat de Hebreeuwse woorden sheool en Ge-Hinnom of gehenna betekenen en wat Tartarus eigenlijk is.

    ReplyDelete