Thursday, 5 August 2010

Studiedagen te Leuven

De rollen van de Dode Zee staan centraal in het studieluik dat  als aarlijks zomerinitiatief de sectie Bijbel van de secties Catechese en Bijbel van de Faculteit Godgeleerdheid (Katholieke Universiteit Leuven) en de Vlaamse Bijbelstichting organiseert.

In 1947 werden in de nabijheid van de Dode Zee manuscripten van meer dan tweeduizend jaar oud ontdekt. Een halve eeuw heeft het geduurd alvorens die teksten toegankelijk werden gemaakt voor het grote publiek. Bijbelgeleerden zijn het erover eens dat deze teksten een uniek inzicht verschaffen in de religieuze achtergrond waartegen het Nieuwe Testament ontstaan is. Bovendien werpen ze een fascinerend nieuw licht op de tekstoverlevering van het Oude Testament.

Tijdens de studiedagen tonen experts en jonge onderzoekers uit België, Nederland en Israël het belang aan van deze rollen en fragmenten uit de woestijn van Juda. Voorts maken ze de balans op van zestig jaar onderzoek. Ten slotte verkennen ze nieuwe wegen voor de Bijbelwetenschap van de toekomst.

De leergangen beginnen op dinsdag 17 en woensdag 18 augustustelkens om 9 uur in het Maria Theresiacollege, Sint-Michielsstraat 6 in Leuven. Deelname kost 30 euro.

Info: Faculteit Godgeleerdheid, Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven, telefoon 016 32 38 73.

> Website Vliebergh-Sencieleergangen