Wednesday 4 August 2010

Nieuwe energie ontwikkelen
God
,
sommige mensen ontwikkelen nieuwe energie in mij
als ik bij hen in de buurt ben.
En van U beslist, Heer!
U geeft mij kracht en doorzettingsvermogen.
Ik wil U dienen met al mijn energie,
zodat U wordt verheerlijkt.
Geef mij de kracht om uw naam vandaag te verheerlijken.
Dank U, Jehovah mijn God.
Amen.

English version / Engelse versie > Developing new energy
Jehovah-God%27s_Name_
Jehovah - Gods Naam_ (Photo credit: ideacreamanuelaPps)
Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment