Sunday, 29 August 2010

Verplicht Bijbellezen in El Salvador

Elke dag een Bijbellezing voor scholieren kan helpen om de enorme criminaliteit in te dammen, menen veel conservatieve parlementsleden in El Salvador.
President Mauricio Funes die wel vreest dat de scheiding tussen kerk en staat in gevaar komt, heeft zijn veto uitgesproken over de wet, die het parlement vorige maand met 45 tegen 39 stemmen aannam.

Terecht zijn ook de Rooms-Katholieke Kerk en de traditionele protestantse kerken tegen verplicht Bijbellezen op school, waarbij men de vraag kan stellen welke bijbelvertaling zal genomen worden en begeleid worden door welke commentaren. Het lezen op zich zou geen kwaad kunnen maar de bijhorende commentaren kunnen wel vragen oproepen. Zal dit met een Rooms Katholieke nadering gebeuren of met een protestantse en van welke strekking?
Probleem is namelijk ook dat de Katholieke Kerk zoals in meerdere landen er tegen is dat mensen de Bijbel lezen zonder begeleiding van priesters. Alsook kan men bezwaar hebben tegen de verplichting, waar een advies of een aanraden veel doeltreffender zou zijn omdat mensen dit dan niet als een opgelegde verplichting van staatswege zouden aanschouwen. Bij verplichting en zonder geloofsachtergrond van de lezers kan men de vraag stellen hoe zij die teksten gaan voor lezen: smalend, ridiculiserend, spottend of toch eerbiedig.

Baptistenvoorganger Edgar Lopez is in wel blij dat door de politieke ophef de Bijbel het gesprek van de dag is geworden in El Salvador.

Ook zou het tof zijn moesten er meerdere mensen, indien zij niet gelovig zijn, dan toch ook de stichtende waarden zien van de vele verzen, spreuken en bedenkingen en de levenslessen als stichtend voor iedereen zouden kunnen aanschouwen.

No comments:

Post a Comment