Tuesday, 28 September 2010

Jezus had het nodig om gezegende woorden van zijn Vader te horen

Zelfs Jezus had het nodig om gezegende woorden van zijn Vader te horen.

We weten dat Jezus’ invloed op de wereld grotendeels onzichtbaar was, tot op de dag dat Hij werd gedoopt. Een stem uit de hemel zei: ‘Dit is mijn Zoon, van wie ik houd en in wie ik een welbehagen heb’ (Matt. 3:17). De Vader gaf Zijn Zoon woorden van identificatie; Hij gaf woorden van liefde en woorden van trots. Later, op de berg der verheerlijking (Matt. 17:5), sprak de Vader precies dezelfde woorden over zijn Zoon met een extra zin: ‘Luister naar Hem’. Met die zegen van de Vader, veranderde de Zoon de geschiedenis en de toekomst van de wereld.

- Craig Glas.