Wednesday, 29 September 2010

Misdaad

Onder de Tag Misdaad zal u in de toekomst verdere arttikels vinden over zwaardere vergrijpen of zondige daden. Zedelijk en morele slechte daden vallen onder de handelingen die sommige mensen doen en in tegenstrijd zijn met hoe de normale mens zou moeten handelen. Zij die een misdaad plegen, de misdadiger kan en mag zijn  straf niet ontlopen. Hij of zij is dan schuldig, plichtig, handdadig, afpadig en aldus zondig en strafbaar, strafwaardig, culpoos, boetschuldig en mogelijk doodschuldig.