Wednesday, 29 September 2010

Onrechtvaardigheid

Onder de Tag Onrechtvaardigheid zal onrecht, het onbiddelijke, de onrechtvaardige daad, de verkeerdelijk of onbillijkerwijze ter sprake komen. De verongelijking en onrechtvaardige daad. Onrechtmatig gedrag of houding tegenover anderen, onredelijkheid, onschappelijkheid, bevooroordeeldeeldheid, partijdigheid, partialiteit en het inieke.

Ook al weet de mens dat onrechtvaardig goed niet gedijt en dat onrechte winst rechte schade geeft, zijn er velen die onrecht aan anderen brengen of niet eerlijk handelen tegenover anderen.
Er zijn genoeg mensen die onrechtvaardig zijn, het recht krommen, het recht verkrommen, het recht verdraaien of verbuigen, zich aanmatigen, met twee maten meten, twee maten en gewichten hebben, chicaneren, iemand onrecht of ongelijk aandoen,  in iemands klaver zitten, iemand iets door de neus boren, benadelen of iemand injurieren.

Bij God is er echter een zuiver denken en een eerlijke benadering naar iedereen toe. Bij Hem is geen vooroordeel of partijdigheid, geen partijzucht, partialiteit, parti-pris, nepotisme, klassenjustitie, rechtsweigering of iniquiteit.
God is rechtvaardig, rechtmatig, billijk, redelijk, gerechtig, onbevangen, onbevrozen, genadelijk, lucide en laat recht wedervaren.

No comments:

Post a Comment