Monday, 18 October 2010

Beëindiging MSN Spaces brengt overstap mee naar Wordpress

The former MSN logo used from 1999-2010. It is...
The former MSN logo used from 1999-2010. It is now used as a secondary logo. (Photo credit: Wikipedia)

Eerst werden wij getroffen door het afsluiten van de MSN Groepen waardoor het Christadelphian en het Bijbelonderzoekers platform werden omgezet  naar Multiply

Dan kwam de verandering in de Google paginas voor de Hoofdwebsite van de Belgische Christadelphians waarin al de pagina's nu moesten en nog moeten gecorrigeerd worden en al de linken herschreven moesten worden. Half onderweg  werden wij nu geconfronteerd met de beëindiging van de MSN Spaces, dat inhoudt dat ook al die linken weer verloren en op foutmeldingen zouden uitlopen. Al de paginas moeten nu nogmaals herwerkt worden. De overplaatsing naar een ander platform is hopelijk succesvol verlopen. Indien u daar fouten zou in vinden gelieve zo vriendelijk te willen zijn ons te verwittigen. Voor onze Belgische ecclesia of kerkgemeenschap kan u nu terecht op Belgische Christadelphians Ecclesia Leuven

 
+++

Link-update Januari 2017