Monday, 18 October 2010

Overstap van MSN Spaces naar Wordpress.com

MSN Logo
MSN Logo (Photo credit: Wikipedia)

Eerst werden wij getroffen door het afsluiten van de MSN Groepen waardoor het Christadelphian en het Bijbelonderzoekers platform werden omgezet  naar Multiply.

Dan kwam de verandering in de Google paginas voor de Hoofdwebsite van de Belgische Christadelphians waarin al de pagina's nu moesten en nog moeten gecorrigeerd worden en al de linken herschreven moesten worden. Half onderweg  werden wij nu geconfronteerd met de beëindiging van de MSN Spaces, dat inhoudt dat ook al die linken weer verloren en op foutmeldingen zouden uitlopen. Al de paginas moeten nu nogmaals herwerkt worden. De overplaatsing naar een ander platform is hopelijk succesvol verlopen. Indien u daar fouten zou in vinden gelieve zo vriendelijk te willen zijn ons te verwittigen. Voor onze Belgische ecclesia of kerkgemeenschap kan u nu terecht op Belgische Christadelphians Ecclesia Leuven

  +++

2017 link-update