Tuesday, 5 October 2010

Druïden officieel aanvaard als godsdienst

Meer dan vijf jaar heeft het geduurd eer de Druïden in Groot-Brittannië hun godsdienst als erkend mochten aanschouwen en zo beroep konden doen op schenkers en hun belastingvermindering konden aanbieden.

Het volledige aanvaardingsdocument door de Liefdadigheid Commissie kan hier gevonden worden.  >Charity Commission Decision: http://www.charitycommission.gov.uk/Library/about_us/druiddec.pdf

Voor de aanhouders van deze religie is goddelijkheid de eigenschap van een figuur die een god mag zijn en een macht van de natuur is met de macht om te doden. Een andere definitie zou voor hen kunnen zijn: een geest die zo groot is dat wij nooit uit zijn aanwezigheid zijn.

Doorheen de tijd hebben mensen verhalen van de goden geschreven, mythologieën verteld en deze goden namen gegeven – Cerridwen, Rhiannon, Isis en Cernunnos, die de machten van de natuur verpersoonlijkten. In gemeenschap gaven zij de gelegenheid die personifiëringen te begrijpen en in bepaalde verhoudingen te brengen. Het zijn de oude en voorouderlijke goden, gevangen binnen het bewustzijn van de mensheid, gevoerd en versterkt door generaties, die ons de natuur van god en verhouding met die machten van natuur rond ons volgens hen  onderrichten, en die ons tonen hoe wij kunnen overleven.
Indien de essentie van God binnen natuur ligt dan kunnen volgens hen wij ook door die natuur  met het goddelijke verbinden. Door overeenkomst van de wisselwerkingen binnen het lichamelijke te zoeken moeten wij komen naar een punt van het vluchtig kijken hoe die inter verbondenheid met de wereld waarin wij leven modelleert en meer belangrijk hoe wij deze kunnen veranderen. Zij stellen zich wel soms de vraag hoe wij als mens naar God kunnen terug keren, of dat het naar één god of meerdere goden is of dat het best als een goddelijk principe zou kunnen beschreven worden.

De Druïdenvereniging blijkt zeer actief te zijn en als men hun kalender bekijkt zijn er over heel Groot-Brittannië zeer veel lezingen en activiteiten. Het zou veel beter zijn moesten er wat meer Christelijke verenigingen zo actief zijn.

Op zaterdag 20 november wordt er een openbare voorstelling van Druidry in zijn vele en verschillende vormen gegeven te Bilberry Hill, Lickey, bij Birmingham, UK..
Het thema voor deze conferentie en haar titel, is "Uitdrukkingen van Druidry". Hun intentie is een beeld te geven hoe wijd de verspreiding van het hedendaagse Druïdeschap is. Ook wil men laten zien hoe zij vandaag met haar gebruiken nog steeds in het sociale leven past.
 
Er zal worden ingegaan op het eco-protest door academische studie,  er zullen pleidooien gehouden worden voor de harmonie tussen mens en natuur. Ook zal er een kijk gegeven worden op het empirisch ritueel, vieringen en genezingen. Professioneel vermaak wordt op de studiedag voorzien. Vegetarisch en veganistisch voedsel, alsook  de typische Engelse gemoedelijkheid zal men kunnen vinden met de vele stalletjes en een tentoonstelling.

> http://druidnetwork.org/en/conference/info