Wednesday 6 October 2010

Gebedsverhoring niet door verlanglijstje

Volgens Otto de Bruijne is het bidden van Gods wil een proces van reiniging van onze eigen motieven. Het geloof moet daardoor van binnenuit gereinigd worden en vrijkomen van dubbele bodems en agenda’s.

"Het bewijs dat God bestaat moet niet worden gekoppeld aan antwoorden op gebeden," zegt de artiest en prediker De Bruijne. "Ook zonder die beantwoording is God er. Dat vind ik een gevaarlijke tendens, omdat mensen met goede bedoelingen menen dat we extra bewijs moeten leveren."
Hij geeft verder aan dat bidden een relatie moet inhouden tussen onze geloofshouding en wat er zich in werkelijkheid afspeelt. "Hier moet je nooit een systeem van maken. Dat is de dood in de pot van het gebed. Gebed is een relatie met de Eeuwige en niet een truc." Loskomen van zichzelf is in het gebed belangrijk en ook het kunnen afstappen van een verlanglijstje. De Bruijne maakt onderscheid tussen het bidden van een eigen verlanglijstje en het bidden van Gods wil. "Dat kun je niet scheiden, maar wel onderscheiden. Dan betekent dat je onbevangen mag naderen tot God. Dan ga je het gebed ontvangen in plaats van het gebed zelf bedenken. Mijn verlanglijstje bij Hem brengen is heel reëel en dat doe ik om Hem te eren. Het mooiste komt als het stil wordt en God Zijn verlangen in mij gaat leggen. Dan bidt Christus door ons heen."

No comments:

Post a Comment