Sunday 7 November 2010

Chrislam

Dit weekend, zal de Memorial Drive presbyteriaanse Kerk in Houston samen met christelijke gemeenschappen in Atlanta, Seattle en Detroit een serie van preken beginnen die is ontworpen om een oecumenische verzoening tussen christendom en Islam te produceren.Sommigen voelen dit als ongepast aan en noemen het denigrerend: "Chrislam".

Nochtans wil de wereld niet naar een Chrislam evolueren maar zou het wel goed zijn als de drie zogenaamde monotheïstische godsdiensten met elkaar zouden verzoenen en niet in elkaars vaarwater ten strijde trekken.
Voor sommigen is het een steen des aanstoots dat naast de preken de zondagsschoollessen zich zullen centreren op de geïnspireerde leerstellingen van de Profeet Mohammad . Voor hen kan het niet dat Korans in de kerkbanken naast de Bijbels zullen geplaatst worden.

Het begrip van Chrislam, nu omhelst door zulke predikanten als Rick Warren en Robert Schuller, blijken opgedoken te zijn uit een programma met de betekenis van te "houd van uw buur" in  Gratie Genootschap Kerk in Atlanta, Georgië.

Dat is juist de boodschap die Christus ons heeft mee gegeven. Hier ligt onze taak als Christenen te tonen waar wij naar toe moeten gaan en welke weg samen in gemeenschap kunnen afleggen, gelovigen, anders gelovigen en niet gelovigen. Daar ligt de kracht van het Christendom. Het hoeft niet te vrezen indien het degelijk gefundeerd is. Anders zal het zich wel vragen moeten stellen.

Lees hier meer over: > CHRISLAM SPREADS THROUGHOUT AMERICA

No comments:

Post a Comment