Friday, 4 March 2011

Verklaring voor Huwelijk eenheid tussen een man een een vrouw

Aartsbisschop Timothy Dolan van New York, president van de Verenigde Staten Conferentie van Katholieke Bisschoppen, nam deel met 25 andere godsdienstige leiders in het bevestigen dat het "huwelijk de permanente en trouwe unie van een man en een vrouw is.

Vertegenwoordigers van de voornaamste conservatieve protestante denominaties (zoals de Zuidelijke Baptistische Conventie en de Vergaderingen van God) evenals Orthodoxe Joden, Mormonen en sikh leiders, ondertekenden de verklaring.

De hoofden van de belangrijksteste protestante denominaties zoals de Anglicaanse Kerk, de Verenigde Methodistische Kerk, de Evangelische Lutheraanse Kerk in Amerika en de Presbyteriaanse Kerk (van de Verenigde Staten) bleven opmerkelijk afwezig.

> Religious Leaders Voice Shared Commitment to Protect Marriage (USCCB)

No comments:

Post a Comment