Thursday, 17 March 2011

Zijn Christadelphians zo 'Old fashioned'?

Engelse versie / English version: Are Christadelphians so Old Fashioned?

De 'zondag Lezing' van De Christadelphian (90.1072.309), 1953 wordt geciteerd en 'Old fashioned' genoemd volgens de populaire mening. Maar zijn de Christadelphians hun opvattingen wel werkelijk zo ouderwets?

Vandaag kunnen wij een over geseksualiseerde media-inhoud vinden, alsook een houding van de  mensen die het slechts geweldig vinden  om leute te maken of zomaar goed veel plezier te hebben.  Het amusement is de belangrijkste waarde geworden in het leven. De diepte van de inhoud speelt geen rol. En of het lang duurt is ook niet belangrijk zo lang er de volgende dag ook maar een dag komt dat er plezier kan gemaakt worden. Genieten is de eerste prioriteit.

Genieten is natuurlijk niet slecht, want dat is iets dat wij allemaal moeten doen. Wij moeten genieten van het leven. Maar hoe wij dat doen is wel belangrijk.

Wanneer wij sommige mensen op het werk horen spreek over hun partner lijkt het er wel op dat zij van partner veranderen zoals  van ondergoed.
Vandaag kunnen wij niet anders dan vaststellen dat onze leefgemeenschap geplaagd wordt door  vele scheiding en moeilijkheden in huisgezinnen en in scholen, maar dat is geen wonder als men bekijkt waar de prioriteiten van de meeste mensen liggen en aan welke aandacht zij schenken aan moraal en sociaal contact.
 
Talrijke professionele studies bevestigen de mening van de Christadelphians over hun levensvisie en over de gang van zaken in de maatschappij waar wij regelmatig geconfronteerd worden met de vele geseksualiseerde inhoud, waarvan bevestigd wordt dat zij schaad.

  • Talrijke studies hebben een verband gevonden tussen stereotiepe houdingen over de seksualiteit van vrouwen en agressief seksueel gedrag. Enkele hebben aangetoond dat vrouwen en mannen die waren blootgestelden aan seksueel objectiverende beelden van heersende stromingsmedia beduidend aannemend waren voor verkrachtingsmythen, seksuele pesterijen, seksrolstereotypes, intermenselijk geweld en antagonistisch seksueel geloof over verhoudingen. [Baily, 'Gevolgen Van de Seksualizatie van Meisjes: Amerikaanse Psychologische Vereniging Rapport Deel IV', Van Nu AfAan: De Nieuwsbrief van het Montgomery Provincie Hoofdstuk van de Nationale Organisatie voor Vrouwen (2007)]. 
  • Het is aangetoond dat de massamedia een effect hebben op een brede waaier van puberachtige gezondheid-gerelateerd houdingen en op gedragingen inclusief geweld,  eet stoornissen, tabak en alcohol gebruik. 
  • Blootstelling naar seksuele inhoud op televisie naar de jeugd toe modelleert seksuele houdingen en gedragingen op een wijze die reproductieve gezondheidsresultaten kan beïnvloeden
  • Pornografie is geneigd seksueel gebruik te zien als afgescheiden van enige gevoelige overweging voor een partner maar er is overvloed van bewijs dat het soms schade toebrengt
  • Slechter zelfs dan het geweld en de spot van alle vriendelijke deugden is de bezorgdheid met seks . 
  • Heden is er een aanmoediging van de verkeerde soort van emoties door het maken of bevorderen van seks, drank en de andere manieren om "een goede tijd" te hebben.
  • Laat het oplichten van zekere moderne tijdschriften volkomen worden verboden en laat de moderne seks-gebaseerde roman — een van de vloeken van deze generatie — wijs naar de vuilnisbak worden verwezen .
Lees hier meer over / Read:Sexualized media & sex education
+ Social effects of media
+ Social effects of divorce

No comments:

Post a Comment