Saturday, 9 April 2011

Bethézer voorziet verlichting

Engelse Versie / English version: Find out more about the Christadelphian relief fund Bethézer > Bethézer providing relief

Een van de opdrachten van christus was het Goede Nieuws te gaan verkondigen en de naaste lief te hebben. Het liefhebben van die naaste uit zich ook in de vorm van hulpverlening.

Bethézer is overgenomen uit twee Hebreeuwse woorden en betekent Huis van de Hulp. Bethézer's oprichters kozen deze woorden, omdat ze treffend uitdrukking gaven aan de organisatie haar onderliggende doel van het verstrekken van welzijn, noodhulp en ontwikkelingshulp aan de armen en behoeftigen in Zuidoost-Azië en Oceanië.

Bethézer projecten pogen niet enkel om leden te voorzien van de Christadelphian gemeenschap, niet alleen met de mogelijkheid om financieel bij te dragen aan een humanitair alternatief voor populaire hulpfondsen, maar ook om de gelegenheid te bieden om te worden betrokken bij de eigenlijke projecten zelf.

De Bethézer projecten zijn bedoeld om de predikingskansen te vergemakkelijken en het is onze wens om de werkzaamheden door de missie organisaties, zoals de ACBM (Australasian Christadelphian Bijbel missie) en CBM (Christadelphian Bijbel missie) te ondersteunen.
Zo zijn de 'Phnom Penh slaapzaal projecten' in Phnom Penh, Cambodja, nauw verbonden met de ACBM bemande 'Bijbel Educatie Centra' (BEC). ACBM zendelingen wonen dagelijks de slaapzalenprojecten bij voor de ondersteuning van het onderwijs. De Cambodjaanse kinderen krijgen onderdak voor gestructureerd onderwijs om hun zo een degelijke toekomst te geven.

Bethézer is inmiddels ook betrokken in Vanuatu, waar men de vroege opleiding van een 100-tal kinderen van het dorp gaan is versterken door de bouw van een nieuw schoolgebouw en de werking van een particuliere, Christadelphian basisschool. Werken aan een tweede gebouw, zal helpen inspelen op de overvloed aan studenten. De nieuwe Christadelphian School omvat in het curriculum een ​​agrarisch programma met het doel om uiteindelijk tot de verbetering van voedingvoorziening te komen. En het heeft ook een deel van de tijd voorzien  voor instructie in Bijbel lessen en principes.

Bethézer begon een relatie met de ACBM en coördineert projecten en activiteiten met de relevante regionale commissies belast met de opdracht de activiteiten in Vanuatu, Cambodja en Oost-Timor op te bouwen. Als een kwestie van principe, heeft Bethézer getracht de steun en instemming van de Zuid-Australische, Nieuw-Zeeland en Tasmanië regionale commissies voor de nieuwe projecten te verkrijgen.

Vind meer gegevens over het Bethézer Fonds van de Broeders in Christus