Saturday, 23 April 2011

Een Konijn dat Paaseiren legt

Waar haalt men het vandaan dat een konijn eieren zou leggen?

Morgen, paaszondag voor velen, zal dat de traditie zijn om overal eieren te verstoppen. Het zal een gezellig samen komen zijn en chocolade smullen zijn. Maar kunnen ware Christenen hier werkelijk aan mee doen?

Morgen, en niet op de 14de van Nissan, vieren verscheidenen wat zij "Pasen" noemen. Enkele christenen nemen aan dat het feestmaal van de Pascha komt. Voor vele is Pasen de volgende belangrijke vakantie of gebeurtenis na Kerstmis.

Sommige jaren na de dood van Jezus werden oude heidense feesten  als kerkfestivals geïntroduceerd met verandering van naam en eredienst door zo genoemde Christenen. Ongeveer in 405 van de huidige tijdrekening kwamen meer afbeeldingen van heiligen en martelaren in de kerken, eerst als monumenten, maar dan volgde snel de heiligenverering, alhoewel God en zijn zoon Jezus duidelijk hadden gemaakt dat enkel God mocht aanbeden worden.
Jesse Lyman Hurlbut, een belangrijk auteur in de protestante stroming erkent dat over de periode tussen 313 GT en 476 GT de vorm en ceremonies van het heidendom geleidelijk in de eredienst kropen. (Zoals u ook in het opkomende artikelen bij  de Belgische Bijbelstudenten op WordPress zal kunnen vinden)

Alle geleerden staan toe dat het woord "Pascha" waarvan het woord "Pasen" is vertaald correct weergegeven kan worden als "Passover" of "Pascha" en totaal geen relatie heeft met het Katholieke Pasen. En, praktisch herkennen alle geleerden dat het woord "Pasen" eenvoudig een afleiding van de naam van de oude godin Ishtar of "Isis" is, de godin van seks en vruchtbaarheid van het oude Midden-Oosten. Het woord "Pasen" is geen betrouwbare vertaling volgens de Heilige Schrift, hoewel het verkeerd als Pasen (Easter in de KJV) van het oorspronkelijke woord pascha is vertaald, welk 'Pascha' is. In de oude Angelsaksische mythe heeft men de godin Eostre/Ostara/Astarte, enz., welke geassocieerd wordt met de lente en vruchtbaarheid, de maan en ook en verpersoonlijking is van de stijgende zon. Het gaat daar om het feest voor de begroeting van de wederkerende zon

Of het nu klokken zijn die eieren overal rondstrooien of konijnen of paashazen die vreemd genoeg eieren zouden leggen is het allebei volledig onnatuurlijk. Het is natuurlijk dat oude heidense gebruik   waar "paaseieren" vandaan komen — de heidense eredienst van seks en vruchtbaarheid.

Wij als Christenen moeten ons er echt over beramen of wij aan dat heidense gebruik willen deelnemen. Wij zouden moeten weten dat Jezus ons verduidelijkt heeft hier van af te houden.
Ware Christenen zouden zich aan die heilige dagen moeten houden welke God heilig maakte. En wij zijn genoodzaakt het voorbeeld van Jezus en de oorspronkelijke apostels te volgen en zoals hen te doen.
Kijken wij even naar Paulus brief aan de Efeziërs: “Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die Hij in Christus had genomen. ter verwezenlijking van de volheid der tijden: het heelal in Christus onder een hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde, in Hem. In Christus hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de beschikking van Hem die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil,” (Efeziërs 1:9-11 WV78)
Laten wij er daarom werkelijk naar leven om door onze eenheid met Christus het eigendom van God waardig te mogen zijn. God zowel als zijn zoon hebben ons steeds duidelijk gemaakt ons af te houden van afgoderij en daar mee verwante zaken. Een heidens feest is voor God iets afgrijselijk en is dan zeker iets waar wij niet aan moeten mee doen.

Ook moeten wij kinderen niets wijs maken en het vertrouwen van geloofwaardigheid wegnemen door onzinnige verhalen als werkelijk te gaan voor stellen, zoals klokken die eieren zouden gooien of konijnen die niet konijnen jongeren maar eieren leggen.

De Levende Kerk van God heeft een artikel geplaatst op het internet dat veel Christenen eens in overweging zouden moeten nemen. Zij waarschuwen betreft het belang zich te herinneren wat aan het einde van het menselijke leven van Jezus gebeurde en wat hij duidelijk deed en wat hij aan spoorde. Jezus hield zich aan het Joodse Pascha en voor ons is het belangrijk die handeling die hij die avond deed in herinnering te nemen. Het Breken van het Brood en het nemen van de Beker wijn waarover hij zei dat iedereen dit ter herinnering moest doen, vormt het hoogtepunt van de bevestiging van het Nieuwe Verbond en Hét feest dat wij zouden moeten vieren.  en dat zou dan ook op die dag moeten gebeuren welke Jezus gebruikte, namelijk 14 Nisan.

Een Engelse versie over dit eireleggende konijn kan u vinden op onze zustersite: Christadelphians.multiply.com in het artikel: Peter Cottontail and a Bunny laying Eastereggs
Wees wel voorzichtig als u klikt op de linken in het artikel van de Living Church of God

Easter Bunny or Eostre Hare

. Ga eerst na dat uw Viruschecker updated is.
So before you click on the links in the article of Church of God check your virus program that it is updated. It was good  my Avast blocked it.

Easter Bunny or Eostre Hare

Most people are familiar with British author Beatrix Potter’s The Tale of Peter Rabbit. Many are also familiar with the children’s song, “Here comes Peter Cottontail.” It’s part of the Easter holiday celebrations. Where did Easter come from, and what does the rabbit have to do with Easter celebrations? Surprisingly, more than meets the eye! Read more »

No comments:

Post a Comment