Monday, 25 April 2011

Een vrolijk hart vol van hoop goed medicijn


Een vrolijk hart dat volledig gevuld is met de hoop
die bevestigd is met de verrijzenis van Jezus Christus is het beste medicijn.
Een Joods gezegde merkt op,
"Een vrolijk hart is een goed medicijn, maar een verpletterde geest droogt de botten op".
De apostel Paulus, een eerste-eeuw aanhanger van Jezus, benadrukte de hoop:
"Mag de God van hoop u met alle vreugdes en vrede vullen zoals u op hem vertrouwt,

zodat u kunt overstromen met hoop . . . ".


Engelse versie / English version: A cheerful heart filled of hope good medicine

No comments:

Post a Comment