Friday, 1 April 2011

Jesaja een poëet en laureaat van hoop

Reeds jaren voor dat er een gewone simpele man was die de wereld op stelten zette werd er reeds over deze Man van Hoop gesproken. Het was door een andere rondtrekkende eenvoudige man die ook vond dat hij een bediende was van die ene en dezelfde God, welke de Vader van de stamvader Abrahham, van het Volk Israël was.

Er is geen instantie waar profeten zich als geïnspireerdee stichters van een nieuwe geestelijke godsdienst beschouwen, maar zij beschouwen zich overal als restaurateurs en hervormers  van een godsdienst die reeds was gekend aan hun auditoren. De profeet Jesaja roept dan ook zijn toehoorders op om te luisteren, want hij is ook één van die door God aangestelde bedienden die van de Almachtige Schepper de toelating heeft gekregen om een Blijde Boodschap te brengen.

Hij wil deze boodschapper zijn. Geen inkoper van goederen, maar leveraar van een zeer precieus geschenk. Hij wil namelijk de Boodschpa van God overbrengen en bij elke ontvanger aanbieden.

Aan zijn boodschap hangt wel een prijskaartje. Wij moeten namelijk God, de Geest zonder zonden die vol rechtvaardigheid is en Getrouw, Schepper van hemel en aarde, vertrouwen en Zijn geboden onderhouden. Doch als wij ons hart afsluiten voor Zijn Boodschap zal er zeker een straf volgen. De eerste 39 hoofdstukken in het Boek van Jesaj brengen de mensheid een waarschuwende boodschap van oordeel over de zonde. Want hij brengt niet enkel de boodschap over het oordeel aan Juda. Israël en de omringende heidense volkeren wezen ook gewaarschuwd.
In zijn dagen waren Jesaja's waarschuwingen bedoeld om het volk dat corrupt was geworden te zuiveren, maar wij staan daar ook niet ver af. De wereld van vandaag is ook in hetzelfde beje ziek.

Willen wij vandaag wel luisteren naar de profetische stem die toen de wereld aankondigde dat er een man zou komen die zijn leven zou geven voor ons allen?

In de laatste 27 hoofdstukken van Jesaja brengt de vreugdebode het Goede Nieuws van vergeving en troost. Het accent ligt dan op de Hoop die God voor ons ter beschikking stelt. Het is een gratis geschenk, waar geen zegeltjes of dergelijke voor moet worden ingeruild, en dit postorderbedrijf vraagt ook geen aankopen te doen. Wij moesten er niets voor doen om deze Zoon van God ter wereld te krijgen en de daad van zijn zoenoffer ook voor ons te laten gelden.
Jezus creditcard wordt ons gratis en belangeloos aangeboden. de MC staat voor een golden MasterCard MessiasChristos, Jezus Christus de Messias. Deze zal de lijdende dienstknecht zijn maar zal door zijn loskoopoffer ook wel de gelegenheid krijgen verhoogd te mogen worden. Door het sterven en de opstanding van Jezus Christus kunnen wij de glorie van dit Godsgeschenk zien. In deze verpakking Gods boodschap voor de toekomst.

Gedurende meer dan 60 jaar probeerde Jesaj, die waarschijnlijk van adelijke afkomst was, de groten en kleinen van de aarde bewust te maken van wat er in het verschiet lag als zij niet naar God zouden luisteren. Ook al wenste hij vreugdebode te zijn, maakte de Berichtgeving van Goede Tijdingen hem niet populair. Eerst was hij geliefd, maar net als de meeste profeten werd hij al spoedig impopulair.

Zijn oproep tot berouw waren moeilijk te slikken. En wat betreft zijn boodschap van een gewone sterveling die zelfs niet zo uitzonderlijk zou zijn maar toch verheven zou worden en uitgeroepen zou worden tot koning?
Volgens de overlevering liet men Jesaja ter dood terechtstellen tijdens de regering van Manasse.

Wens je meer te weten over die Blijde Boodschap welke mensen deden argwanen, lees dan onze verdere artikelen:

Jesaja profeet en boodschapper van God


en kom naar onze

Studiedag over de Vreugdebode van het EvangelieIn English you can read more about this great prophet Iasiah and about his Glad Tidings he was offering to any body who wanted to listen:

Isaiah’s Book of the Messenger of Glad Tidings


Isaiah prophet and messenger of God


Proclaiming shalom, bringing good news of good things, announcing salvation