Sunday, 3 April 2011

Structuur -structuren

English translation: Structuur -structure

Onder de woordverwijzer of het trefwoord "structuur" zal u artikelen kunnen vinden over de opbouw van iets, hier in het bijzonder van een geloofsgemeente. Het zal gaan over de wijze waarop een in zichzelf besloten geheel uit zijn samengestelde delen is opgebouwd.

Men zal er besprekingen kunnen vinden over de opbouw, bovenbouw, de sectie, het aardse of wereldse van een organisatie. Het zal ook gaan over de orde, constructie of architectuur van de vereniging, groepering of gemeenschap In het bijzonder zal het gaan over de regelingen of orde om tot een verwezenlijking of organisatie te komen zo dat een regelmatigheid of geordendheid kan gegarangeerd worden.

De structuur zal er voor zorgen dat iets geregeld en in orde is zodat het op zijn poten kan staan en in esse zijn (blijven).

De structuur is datgene wat een houvast kan geven voor de leden. Ook kan het een voorbeeld geven of een zekerheid om iets op te bouwen. Zo konden de eerste Christenen naar het voorbeeld van de Romeinse structuur van vergaderingen een zelfde vergadersysteem opbouwen voor hun werking van de geloofsgemeenschap en werd voor hun de ecclesia de gebruikte vergadervorm.

Om tot die vaste vorm te komen zal men moeten kunnen ordenen, in orde brengen, in esse brengen (houden), ordonneren of in dekreten brengen, opschorten,orde op zaken stellen, in het reine brengen, iets op de wijs brengen of op zijn poten stellen (zetten).
Om tot de structuur te komen zal men het zo moeten kunnen inrichten, opschikken, rangschikken, schavelen, opschikken, rangschikken, bijschikken, samenschikken, goedleggen, scharen, maar ook opruimen, wegruimen, dat men iets kan terecht brengen.
Door redenering, reddeneren en redderen kan men gaan beredderen, opredderren, regelen, regeleren, reguleren, regulariseren, rangeren, classificeren, normaliseren, systematiseren, verschikken om tot een ordening, organisatie, schikking, regeling, regelering, regulering, regularisatie, classificatie en terechtbrenging te komen.


De structuur kan een systeem in het leven roepen zoals bijvoorbeeld bij de Broeders in Christus de ecclesia.

No comments:

Post a Comment