Sunday 15 May 2011

Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden

Apocalyps Nu

"Terwijl hij op de Berg van Olijven zat, benaderden de volgelingen hem privé, en vroegen: "Vertel ons, Wanneer zullen deze dingen zijn en wat zal het teken van uw aanwezigheid en van het besluit van het systeem van dingen zijn"? En in antwoord zei Jezus aan hen: "… En er zullen tekorten aan voedsel zijn en aardbevingen in de ene plaats na de andere…" (Mattheus 24:3-7)

In het maart-april nummer van het tijdschrift Newsweek is de vraag gesteld geworden of wij wij ons onwetend willen houden of wij bewust zijn hoe de wereld onderhevig is aan verandering.

In de uitgave wordt er gekeken naar de vele rampen die er de laatste maanden over ons heen zijn gekomen. Aardbevingen, vloedgolven, afsmeltingen, economieën op de rand van het bankroet, epidemies, tekorten aan voedsel, zoveel problemen in de wereld, revoluties, oorlogen en andere vechtpartijen?

De 21ste eeuw is nog steeds jong en het heeft reeds een vloed van rampzalige aardbevingen over de wereld gekregen -- van Haïti naar Chili en Nieuw-Zeeland. Het aantal mensen die zijn blootgesteld aan de risikos is gestegen van duizenden naar miljoenen. Vloedgolfrisico's groeien ook in megasteden aan verscheidene kusten. Video's van het onweerhoudbare geweld van de golven die door Sendai heenklieven waren een angstaanjagende herinnering van de macht van een vloedgolf.

Wanneer wij rond ons kijken horen wij ook veel verhalen van mensen die van een levensstijl genieten die eerst geweldige schijnt voor hen, maar hen volkomen vernietigt .

Het kan interessant zijn om de artikelen van Newsweek ter hand te nemen en te vergelijken met wat er in de Bijbel is geschreven. Vele duizenden jaren geleden werden er reeds een heleboel voorspellingen gedaan, waarvan er trouwens al een heel pak zijn van uitgekomen. Maar er zouden er nog tot uitvoering moeten komen. En als wij nagaan zou een voorstelling over de eindtijd eigenlijk aan de gang kunnen zijn.

Als u in de Bijbel kijkt doet het in het artikel beschrevene dan niet denken aan een zekere voorspelde  toestand?
In de Heilige Schrift kan men de Bijbelvoorspelling vinden waarbij de morele instorting die zo  duidelijk in de wereld is vandaag voorspeld : "In de laatste dagen zullen er kritische tijden zijn, hard om om mee te leven. Mannen zullen minnaars van zichzelf zijn, minnaars van geld, zelf-ingenomen, hooghartig, trots, lasteraars zijn, die ongehoorzaam zijn naar hun ouders toe, ondankbaar, ontrouw, zonder natuurlijke affectie, niet open voor overeenkomsten, spotters, zonder zelf-controle, hevig, zonder liefde van goedheid, verraders, koppig, vol van trots, minnaars van genoegens in plaats van minnaars van God, die wel een vorm van goddelijke toewijding lijken te hebben, maar aantoont als fout te zijn naar haar macht. . . Kwaadaardige mannen en bedriegers zullen van slecht naar slechter gaan". (2 Timotheus 3:1-13)
When you look at the signs: can you just stay ignorant?


Latest Earthquakes in the World - Past 7 days
Engelse versie / English version: Newsweek asks: How ignorant are you?

No comments:

Post a Comment