Thursday, 12 May 2011

Zorg dragen voor moeder natuur

Willen wij moeite doen om de aarde goed te verzorgen? Is het ook geen kwestie van hoe ze te behandelen en uit te kijken waar anderen ze kunnen vernielen?

De mens is in staat om veel delen van zijn omgeving te vernietigen. Soms schijnt hij niet bewust te zijn dat hij de natuur vernietigt. Het lijkt wel of hij er geen idee van heeft welk een invloed hij heeft op zijn omgeving. Indien de aarde onvermijdelijk is, als zonde
ons kan vernietigen, hoe kunnen dan onze verkeerde daden anderen of andere dingen niet vernietigen? Zijn het niet dikwijls door handelingen van mensen dat er iets vernietigd wordt in de natuur of dat er rampen over hen komen tengevolge van een drastisch ingrijpen in de natuur.

De mens zou er zich meer bewust van moeten zijn dat hij de 
aarde slechts in leen heeft gekregen van de Schepper. Alsook zou hij moeten opletten dat noch hij noch een ander deze aarde naar haar vernietiging brengt.

De mens heeft de mogelijkheid ontvangen om meester van deze aarde te zijn, dat betekent dat hij zelf er voor kan zorgen en de juiste beslissingen mag nemen. Maar het betekent niet dat hij er een dictator over moet spelen.

Wij moeten
eerst en vooral zorg dragen over onszelf en vervolgens over de anderen en over onze gehele omgeving, dat is mens, dier en plant. Het is een heel moeilijke taak om tot perfectie te komen, maar dat is wat wij zouden moeten proberen te doen. Zelfs als wij nooit de gehele perfectie kunnen bereiken. Dat feit ontslaat ons er niet van om te praten over de hoge standaard voor ons en van het morele perspectief van God. Wij zouden van de instructies, die door God in Zijn Woord worden gegeven, moeten weten dat God een moreel perspectief heeft. Het idee van het verzorgen van elkaar en voor onze plaats op de aarde beweegt ons van een op een beloning gebaseerd geloof naar een plaats waar wij goed doen voor het goede belang of het belang van God.

O wij nu een kleine positie of een hoge plaats h
ebben in onze gemeenschap moeten wij onze verantwoordelijkheid opnemen.

U kunt lezen hoe een Koninklijk Huis probeert de natuur in goede banen te houden:

Koninklijke, minibusjes en omgeving >

Royals, mini busses and environmentAls een wereldse niet politieke groep van individuele Christenen die op de terugkeer van de Heer Jezus Christus wachten staan wij er op om te willen zorgen voor natuur, de Creatie van de meeste Hoge.

Engelse versie / English version: Taking care of mother earth

No comments:

Post a Comment