Tuesday, 28 June 2011

Vind ons in het vervolg meer op Wordpress sites

Toen wij in 2004 met goede moed aan de Groep Bijbelonderzoekers begonnen geloofden wij in het nieuwe medium van het internet en de mogelijkheid om in discussie te gaan via groepen van Microsoft.

Op 10 April 2004 schreven wij: "Dit platform zal hopelijk een gespreksplaats mogen worden voor diegenen die ernstig rond Bijbelteksten, Bijbelvertalingen, Bijbelverspreiding en dergelijke tot een uitwisseling van gedachten willen komen" Nooit werd het een echt populair forum en wij zagen de trinitarische groepen 'massa's' volk bereiken terwijl wij een man een een paardenkop bereikten. Ik gaf de moed niet op en bleef doorzetten om kerkelijk nieuws te brengen naast duiding over Bijbelse onderwerpen, maar interesse bleef uit (in zekere zin) Terwijl dit platform een open spreekbuis moest worden voor allerlei denominaties werd daar tegenover een platform voor de Broeders in christus opgericht waar wij specifiek op hun gedachtegoed wensten in te gaan en waar mensen dan lid van de ene of de andere groep konden worden naargelang de onderwerpen die zij wensten te ontvangen (kerkelijk nieuws en duiding of de zienswijze van de Christadelphians). Op 2 april 2005 werd dan met de Christadelphian MSN Group van start gegaan.

Toen Microsoft ophield met de MSN Groepen hebben wij hun voorstel gevolgd om over te stappen naar Multiply. Verscheidene groepen deden dit niet, hielden er mee op of maakten een overstap naar andere systemen zoals Yuku of Wordpress. Beiden werden ook door ons bekeken, maar spijtig genoeg niet gekozen.

Doordat de leescijfers op Multiply erg tegen vielen hebben wij vorig jaar ook enkele andere systemen verder uitgetest, vooral na de verandering van de Google site, welke ons nu nog veel werk berzorgt. >
Belgian Christadelphians Google Site naast onze eigen webstek Gods Hope welke ons veel geld koste voor een te klein rendement.


Ook was er reeds een oude Hoop tot Leven | Redding door Christus Jezus welk vorig jaar dan gezelschap kreeg van  Christadelphia en van Bijbelvorsers op Webs.Com na dat wij bericht kregen van Microsoft dat zij ook zouden stoppen met de Live Spaces.
Betreft onze Spaces stelde Microsoft voor om over te stappen naar Wordpress wat wij dan ook deden omdat het een veel makkelijker systeem om te publiceren was dan Multiply, Webs of Blogger. Opvallend was ook dat zelfs de oude artikelen die op de profielsite ook by Multiply waren overgeplaatst op Wordpress meer toeschouwers kregen. Alsook werden bij een Google search die artikelen ook aangegeven terwijl men nooit enig Multiply artikel in zulk een zoekopdracht vindt.

Onze bedoeling is te kunnen prediken maar ook gehoor te krijgen. Met Mutliply lijkt ons dat niet zo goed te lukken terwijl wij veel meer respons hebben op Wordpress.Com. Om die reden gaan wij dus daarom ook meer artikelen op dat systeem plaatsen en willen wij u graag verzoeken om ons daar te komen bezoeken. U kan daar ook makkelijk intekenen om de berichten regelmatig in uw brievenbus te ontvangen. (Bijvoorbeeld door een RSS Feed of via de Facebook meldingen van elke groep afzonderlijk)

De oude Blog artikelen zijn nu ook geplaatst op Biblestudents WP waar ook de geschiedenis van de Broeders in Christus te vinden is en in vertaling mijn studie over de Geschiedenis van de Christenheid zal verschijnen. Op het Bijbelvorsers Forum zal men dan in dialoog kunnen treden zoals op de forums van de andere Webs.Com sites zoals Christadelphia en  Hoop tot Leven | Redding door Christus Jezus.
Bijbelstudenten artikels en kritieken over andere denominaties zullen meer hun plaatsje krijgen op Biblestudents WP terwijl mijn persoonlijke visies, opmerkingen en dergelijke zullen geplaatst worden op mijn eigen ruimte: Marcus' Space on Word Press.

De Bijbelstudies en het typische gedachtengoed van de Broeders in Christus of Christadelphians zal u dan in de toekomst verder kunnen vinden op Christadelphian Ecclesia op de WordPress.Com site.
Vriendelijk willen wij u verzoeken om met ons mee de overstap te maken, of ons meer te laten weten, zodat wij verder kunnen nagaan welke verdere stappen te ondernemen.
De oude artikelen op Bijbelonderzoekers en Christadelphians laten wij ter beschikking en zullen het handige tagsysteem nog gebruiken in de verwijzingen op Wordpress.

See you there.+
Link update 2017 January:

No comments:

Post a Comment