Thursday, 4 August 2011

Barstende wereld

In deze wereld krijgen wij regelmatig te maken met misverstanden en verkeerd lopende relaties.Vandaag en morgen gaan wij het daar over hebben en kan u op onze Vlaamse site Broeders in Christus de inleidende artikelen vinden.

Van zodra twee mensen in de naam van Jezus Christus bijeen zijn en met elkaar de liefde voor God en zijn zoon delen, hebben wij te maken met een gemeenschap van gelovigen of een ecclesia, die al dan niet verder kan uit groeien. Maar ergens moet zij beginnen, en dit gebeurt van uit een klein zaadje dat op haar eigen kan bestaan.

Lees vandaag al:

Barstend België

en Jezus de Heer

No comments:

Post a Comment