Thursday, 4 August 2011

Welkom

Wij wensen allen welkom die hier op deze pagina's terecht komen en hopen dat zij genspireerd mogen geraken om verder de Bijbel ter hand te nemen en zelf op onderzoek te gaan wat er in de Heilige Schrift werkelijk staat.

De Broeders en Zusters in Christus, Bretheren, of Christadelphians (Christadelphes; Urchristengemeinde; of Cristadelfiana) zijn onafhankelijke gelovigen die zich voorgenomen hebben zich enkel door het Woord van God te laten leiden. Zij zien de Bijbel als Gods woord, en leggen nadruk op de noodzaak om dat woord te lezen en bestuderen. Jezus zijn boodschap volgend om uit te gaan en te onderwijzen trachten wij hier op te volgen. Wij proberen hier dan ook op verschillende manieren hulp aan te bieden om verder te groeien in uw geloof.

Sommige mensen denken dadelijk aan Jehovah Getuigen als zij Christenen Gods Naam horen noemen of horen dat deze Bijbelonderzoekers zijn. U mag er gerust op aan dat er gelukkig nog andere Christenen zijn die Gods Naam kennen en loven.

Dit platform maakt onderdeel uit van praatgroepen voor in de Heilige Schrift en voor God genteresseerden. Deze groep tracht meer informatie te geven over wie wij zijn en hoe wij denken. Het brengt gedachten over volgens de Christadelphians of Broeders en Zusters in Christus.

De Nederlandstalige Christadelphians zijn bereikbaar op Flemish Christadelphians (voor België) of Dutch Christadelphians (Nederlandse Broeders)