Thursday 4 August 2011

Bijbelonderzoekers niet steeds Getuigen van Jehovah

Onderstaande tekst wordt per 4 augustus 2011 van de voorpagina gehaald, maar is nog steeds valabel.

Op dit Blog brengen wij naast Bijbelstudies en bezinningen een Journaal rond het Christelijk gebeuren. U kan zich er op inschrijven en zo dagelijks op de hoogte gehouden worden van de gebeurtenissen rond het geloof.


Sommige mensen denken dadelijk aan Jehovah Getuigen als zij Christenen Gods Naam horen noemen of horen dat deze Bijbelonderzoekers of -vorsers zijn. U mag er gerust op aan dat er gelukkig nog andere Christenen zijn die Gods Naam kennen en loven. Alsook zijn er ernstige Bijbelonderzoekers, Bijbelstudenten of Bijbelvorsers die niet behoren tot de Getuigen van Jehovah en ook niet volledig het zelfde denken als de (Charles Taze Russell) Bijbelstudenten of Biblestudents. Er zijn vele vershillen en het zou fijn zijn moesten allen ze meer met elkaar willen delen.  - Dat is wat hier zou moeten kunnen.

Goddelijke Wijsheid kunnen wij enkel halen door deze op te zoeken in het Woord dat God ons heeft medegedeeld en overgeleverd is door de traditie en door de verspreidingskanalen en geschriften. Op dit platform trachten wij dieper in te gaan op datgene dat er allemaal te vinden is in de Heilige Schrift of het Boek der boeken.

Ook verwijderd maar nog geldend:

Dit platform maakt onderdeel uit van praatgroepen voor in de Heilige Schrift en voor God geïnteresseerden. Deze groep brengt naast algemeen kerkelijke informatie gedachten over volgens de Christadelphians of Broeders en Zusters in Christus. >  Zij zijn bereikbaar per email Flemish Christadelphians (voor België) = Belgische Broeders en Zusters in Christus of Dutch Christadelphians (Nederlandse Broeders)

Voor verdere informatie kan u terecht bij: Belgische Christadelphians, Foksweg 14, B.3061 Leefdaal, Belgium, European Union
of bij  De Broeders in Christus Postbus 520 3800 AM Amersfoort, Nederland EU

U kunt ook een e-mail sturen naar: lektuur@broedersinchristus.nl, of naar christadelphians@scarlet.be >>

Open vraag en informatie plaats (Internationaal vanuit Christadelphia België): Praatplatform: Praatgroep der Broeders in Christus.
Ook kan u terecht op Christadelphians Ecclesia en bij de Bijbelvorsers.

No comments:

Post a Comment