Sunday 11 September 2011

Waarom wij in de Bijbel moeten geloven

Regelmatig komen wij mensen tegen die betwisten of Jezus wel werkelijk bestaan heeft. Alsook stellen zij twijfels bij het neergeschrevene in de Heilige Schrift.

Maar als wij de optekeningen in de bijbel nagaan vinden wij vele voorspellingen, zaken die toen zij werden neergeschreven nog moesten gaan gebeuren, en die toen zij later werkelijk voorvielen nogmaals werden besproken in de Heilige Schrift.
Deze voorgevallen gebeurtenissen kunnen ook teruggevonden worden in de wereldse geschriften. Meerdere historische boeken schrijven over personen, oorlogen en rampen die in het verleden hebben plaats gegrepen.

Die wereldse werken halen meestal de voorspellingen niet aan om dan te bevestigen dat zij zijn uitgekomen.

Voor de gekende figuren in de geschiedenis twijfelt niemand over in het zeer ver verleden bestane figuren. Aristoteles of Euripides worden algemeen als grote filosofen aanschouwt. Niemand schijnt te twijfelen aan hun bestaan.

Bepaalde mensen willen echter bij hoog en laag beweren dat bijvoorbeeld Jezus Christus niet bestaan zou hebben maar dat zou het zelfde zijn als te beweren dat Alexander de Grote, Keizer Karel, Stalin of Hitler niet zouden bestaan hebben.

De Joodse man die op 17 oktober -4 is geboren kreeg tijdens zijn leven al veel aandacht en vlak na zijn dood is er zeer veel over geschreven. In de wereldse literatuur van die tijd kan men al veel meer originele documenten vinden dan over bepaalde andere figuren, waarvan iedereen zonder problemen aanneemt dat zij werkelijk bestaan hebben.

Niet alleen kerkelijke boeken heeft men die over Jezus getuigen, maar heel wat getuigenissen van niet-christenen uit de beginperiode zijn er opgetekend. Ook al zijn er heel wat die negatieve dingen over deze 'politieke' figuur schrijven moeten wij Jezus niet afschrijven. Die geschriften bevestigen hoe dan ook de historiciteit van Jezus van Nazareth.

Daarnaast mag men niet uit het oog verliezen dat het ongelofelijke vertellingen zijn die de ronde doen over deze simpele man. Indien er verzinsels werden uitgesproken over hem konden deze ook in die tijd dadelijk weerlegd worden, door dat er zo veel getuigen in leven waren en omdat het om de meest ongelofelijke dingen ging, waarbij zelfs mensen uit de dood opstonden.

Hoe men het draait of keert, bepaalde zaken die in de geschiedenis zijn gebeurt zijn opgetekend bij het gebeuren van die feiten en daarna. In de Bijbel vindt men echter dingen die werden opgetekend lang voor dat de zaken voorvielen. Er werden voorspellingen gemaakt en soms werden zelfs namen gebruikt of woorden die men toen niet begreep of gebruikte. Toen de dingen jaren later in werkelijkheid voorvielen werden zij nogmaals neergeschreven in de Bijbel, maar eveneens in de kronieken van die tijd. als men de wereldse geschriften met de Bijbel vergelijkt komen deze overeen.
Opvallend is dat er heel wat kopieën van het Oude Testament zijn gevonden waarbij men de betrouwbaarheid van die kopieën kan nagaan door ze met elkaar te vergelijken en door de ouderdom te onderzoeken. Ook van het Nieuwe Testament kan men meer dan 4000 handschriften vinden (op papyrus of perkament).

De afschriften van het Oude en het Nieuwe Testament overtreffen de wereldse geschriften over die en andere mensen en gebeurtenissen. Nochtans is er geen enkele historicus of classicus die twijfelt aan de historiciteit en authenticiteit van de boeken van Caesar, Plato en andere klassieke auteurs.

Dus welk motief zou er dan nog zijn om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van het Oude of het Nieuwe Testament?

Hieronder kan je enkele Engelstalige video's vinden die aanbrengen waarom wij in de Bijbel zouden moeten geloven.

De Bijbelonderzoeker Dr Martyn Lawrence
is Senior Uitger bij een voorname academische uitgeverij. Als historicus onderzoekt hij ook de geloofwaardigheid van de manuscripten zo wel van wereldse onderwerpen als van die onderwerpen die teruggevonden kunnen worden in geschriften die ook betrekking hebben op het geestelijk vlak, over God en gebod spreken en over mensen die iets te maken hadden met die God en Zijn activiteiten.

+

Please do hear how Senior Publisher at a leading academic publishing house Dr Martyn Lawrence explores the reliability and number of the original manuscripts of the Bible in comparison to other sources of historical events.
+++

+++

History teacher John Botten explains how the Bible not only records ancient history but also predicted the rise and fall of Alexander the Great.

+++

+++

Why I Believe the Bible - Archaeology -- Dr Leen Ritmeyer explores how modern day archaeological discoveries verify the Biblical account of historic events.

+++

+++

1 comment:

 1. Om te weten of een geschrift betrouwbaar is kan men in eerste instantie nagaan wie de schrijver is en welk verband er is tussen het onderwerp dat hij bespreekt. Door de integriteit van de schrijver te kennen weet men meer over hoe hij zijn onderwerpen benadert en of dit al of neit neutraal of vooringenomen zal gebeuren.

  Daarnaast is het ook noodzakelijk om het tijdsverloop tussen het geschrevene en het gebeurde na te gaan, alsook of het voldoende onderbouwd is door de actuele feiten.

  In de loop van tijd moet men ook rekening houden met de kopieën die gebruikt zijn. Best gaat men na of er verschillende kopieën van de gebruikte bronnen bestaan en van het eigenlijke werk, met een controle van de gelijkenissen tussen de kopieën.

  De betrouwbaarheid van de kopieën, zoals voor de Bijbel de Masoretische tekst uit 900 na Christus kan men nagaan door ze met elkaar te vergelijken. Alle tegenwoordig beschikbare gevonden teksten stemmen opmerkelijk met elkaar overeen.

  Belangrijk is de geestelijke met wereldse geschriften te vergelijken. Al hoewel men bij de wereldse geschiedschrijving dikwijls minder originele teksten kan terugvinden dan van de Bijbelse teksten.

  Lees hier verder meer over in: Vertrouwelijke geschriften

  ReplyDelete