Monday, 31 October 2011

German Winter Bible School

The Christadelphian Gemiende Esslingen will hold its annual Winter Bible School in Loerrach, Germany from, Lord Willing, from December 28th, 2011 to January 2nd, 2012.

It is held at a Youth Hostel at the very south-western tip of Germany, a short walk from the Swiss border and at the southern reaches of the Black Mountains. It is a short drive to Basel, Switzerland and the Eastern border of France at the Rhine River.
Dates: December 28th, 2011 to January 2, 2012
Location: Lörrach Youth Hostel which is situated in the foothills of the southern Black Forest. The city of Lörrach adjoins Basel in Switzerland and France is also only a stone‘s throw away. Access to Basel airport, or Lörrach train station is simple as is the journey by road. We will have full and exclusive use of the whole youth hostel as they are normally closed during this period.  This is the “Tourist view” of the hostel!  Never fear, all rooms are heated and we Germans make sure there are no draughts!  In fact the youth hostel has its own flair in winter!
Speakers: Brother Andy Hale from England for the morning and Brother David Nicholls from Wales for the evening studies. We also plan to have a special session for young people after the evening meal.
About the Bible School

By promoting warm fellowship in a spiritual family setting we hope to encourage and strengthen each other to remain steadfast until our Lord returns. It is also a special chance to start the new year with like minded brothers and sisters in the bond of God’s Word.

Intensive time spent in God’s word, as well as the opportunity for meaningful discussions invariably result in as all coming away spiritually uplifted each year. Join us if you can! Have a look at the gallery of past years to gain an impression of the atmosphere and friendship fostering time available to all who attend.
For more details visit the Esslingen Ecclesial website: http://www.christadelphian.de/esslingen/bibelstudienwochen/

6° of 7° Eeuwse Gebedsdoos gevonden

Archeologen in Jeruzalem ontdekten een miniatuur christelijke gebeddoos, mogelijk van de  zesde of zevende eeuw GT.

De doos werd gevonden aan het "Givati parkerplein" opgraving in Ir David. Opgravingssupervisors merkten op dat het heel ongewoon is dat zulke geïllustreerde Byzantijnse heilige voorwerpen in het Heilig Land worden gevonden.

De doos bevatte twee beeldschilderijen of iconen die door een goudenbladrand zijn omringd en vermoedelijk een persoonlijk gebedvoorwerp was. Het is 2,2 cm. (Ongeveer 0,9 inch) lang op 1,6 cm. wijd en is van het bot van een groot dier gemaakt – vee, een kameel of een paard.

De vondst werd voorgesteld door opgravingssupervisor Yana Tchekhanovets, samen met Israëlisch Antiquiteiten Autoriteit Dr. Doron Ben Ami.

Een schilderij in de doos beeldt een gebaarde man met donker haar af, die een witte tunica lijkt te dragen. Het andere schilderij schijnt een vrouwelijk figuur te tonen die in het blauw is gekleed. Gelijkaardige dozen werden op lichamen gevonden die in begrafenisholen in de Moshchevaya Balka plaats in de noordelijke Caucasus zijn ontdekt. 


Miniature Christian prayer box 6-7century CE

Byzantine prayer box
Byzantine prayer box
IAA / Clara Amit

Archaeologists in Jerusalem discovered a miniature Christian prayer box that dates back to the sixth or seventh century CE.
Read more:

Byzantine Prayer Box Found in Jerusalem Dig

Miniature box adorned with cross dates from 6-7 century CE. Contained two icons surrounded by gold leaf.
By Gil Ronen

Dutch version / Nederlands artikel over deze vondst:
Enhanced by Zemanta

Slag om waardigheid in zuivere natuur

Terwijl er in België de show met het spel "om het langst zonder een regering zitten" verder door liep werd op de straten een andere slag geleverd over de waardigheid van de mens, waarbij wij moesten opmerken dat sommigen er wel vreemde gedachten op na hielden over die waardigheid en nog grotere verontwaardiging brachten toen los Indignados als het ware een klap in het gezicht van hun gastheer gaven door onrespectvol met het gegeven goed om te springen. wij konden slechts mensonwaardige dingen vaststellen terwijl die lui juist om meer respect zaten te roepen.

In Niet winkelend tonen wij aan dat wij in een situatie zijn beland die eigenlijk een welvaartsstaat niet waardig is. Alsook tonen wij ook aan dat wij wel degelijk mogen of beter gezegd moeten verontwaardigd zijn. Maar daarbij stellen wij de vraag in welke zin wij mogen optreden. Zeker als Christenen hebben wij een bepaald vaandel hoog te dragen en moeten wij zeer hard opletten dat wij het blazoen niet beschadigen.

Het is wel degelijk zo dat als Christen wij ook niet zo maar met de pakken kunnen blijven zitten en zo maar bepaalde situaties door de vingers mogen zien. Vandaag zijn er namelijk te veel ontoelaatbare zaken aan de gang, waar wij indien wij naastenliefde willen tonen deze naastenliefde ook in daden moeten omzetten; Het gaat niet op om over naastenliefde te spreken als men geen acties onderneemt om die naasten bij te springen, te helpen en te verdedigen indien nodig.

Vandaag worden wij geconfronteerd met te veel zwakkere burgers in de maatschappij. Het is zelfs zo erg gesteld dat het Europees Parlement er bewust van is dat er stappen moeten ondernomen worden en dat het zich bereid heeft verklaard om naar de gewone burger te luisteren en om stappen te ondernemen. Hier over hebben wij op vrijdag 21 oktober mooie debatten mogen horen die niet als loze woorden mogen blijven nazinderen, maar als donderwolken moeten waters doen vloeien die vele rivieren in beweging brengen.

Een overzicht van die besprekingen en hoe wij daarop moeten ingaan kan u verder lezen op mijn persoonlijke pagina's Marcus's Space. Deze en volgende maand vergelijken wij de gedachten van voor en tegenstanders. Zo zal u volgende maand mijn verweer kunnen vinden betreft het niet akkoord gaan van professor Verhaeghe met mijn opmerking dat zeer veel van de huidige wantoestand veroorzaakt is geworden door het verlies van bepaalde normen en waarden, in het bijzonder van de Christelijke waarden. Ook al zal je merken dat ik niet akkoord zal kunnen gaan met de suprematie die het instituut Kerk voor meer dan 20 eeuwen heeft gehad, terwijl Dr.E. Herr slechts over een vijftal eeuwen dominantie van de Kerk over Europa heeft, maar waar hij toegeeft dat dit ook heel wat met de wapens in de hand gehouden is. Terwijl wij nu als Christenen het geweldloze verzet zouden moeten kunnen opbrengen om de wereld haar ogen te openen voor de vernieling die het aan het aanrichten is. Als men de voorgestelde wetenschappelijke cijfers mag geloven belooft het niet echt veel goeds voor de komende jaren. Zelfs al zouden wij nu al drastisch ingrijpen zullen wij de komende jaren nog verscheidene diersoorten zien uitsterven. Volgens verscheidene wetenschappers is de schade die de mens aan de  natuur heeft aangericht reeds veel te groot om zo maar te kunnen terug draaien.

Prof.D. Lambert vraagt zich af of wij ons kunnen bevrijden van onze kwetsbaarheid waarbij technologie met de robotica de overhand lijkt te nemen in een markteconomie waar steeds minder ethiek heerst. Volgens mij zijn het in die maatschappij ook diegenen die beweren te geloven in een Schepper die er ten volle voor moeten zorgen dat de werken van die Schepper bewaart blijven en dat anderen ook kunnen zien dat men er respect voor heeft doordat men de volle waarde van die schepping erkend.
Juist doordat mensen zich niet houden aan de Wetten van de Allerhoogste Schepper van hemel en aarde loopt het hier op aarde verkeerd. Maar ook doordat diegenen die geloven niet voldoende durven uitkomen voor hun geloof en voor de waarden waar zij achter willen staan.

Vele gelovigen zijn bang dat zij zouden uitgelachen worden door de anderen indien deze zouden te weten komen dat zij in God geloven. De Goddelijke warden verdedigen zou misschien aan het licht kunnen brengen waarin men gelooft en daarom durft men daar ook best niet te veel over spreken. Maar daar zouden Christenen juist voor durven moeten uitkomen.
Voor het geloof in God moet men zich niet schamen en bij dat geloof hoort ook het erkennen  van Gods Schepping. Die schepping moet men dan zelf respecteren maar ook verdedigen. de natuur kan niet voor zich zelf opkomen. Zij kan wel van zich laten horen en bewijzen dat zij veel sterker is dan de mens. Maar zij kan niet opkomen voor de rechten van plant en dier. Daarom moeten zij die geloven in de Schepper van hemel en aarde Zijn Werk koesteren en blij zijn dat zij daar in mogen verblijven. Het mogen wonen in de Schepping van God vraag echter ook verantwoordelijkheid die wij moeten durven opnemen.

Wij mogen niet zoals enkele Indignados hebben gedaan  onze gastheer in het gezicht slaan en zijn Schepping 'abumeren'. diegenen die het recht hebben gekregen om in Gods tuin te mogen wonen moeten deze verzorgen en als een goede huisvader moeten zij er zo goed mogelijk voor zorg dragen.

De laatste jaren twee eeuwen heeft de opgekomen industrie praktisch geen rekening gehouden met haar impact op de omgeving. Alles leek in het voordeel van de mens te vallen, doordat er tijdwinst en verhoogde productiviteit kon werden vastgesteld met verhoogde winsten. Dat winstbejag strooide veel zand in de ogen van de mensen die dachten dat alles zo maar voor niets op hun kon afkomen en een lui lekker leventje kon bezorgen.
Om hun eigen gelukzalig stekje, hun hemel op aarde te verkrijgen wilden de mensen zelfs over lijken gaan als het moest? Niets ontzag men. Maar men eiste ook van anderen dat deze alles zouden gaan opofferen om dat hoger doel van de vele materie te behalen. Er werd niet stil gestaan of die vele toegenomen materie hen wel die gelukzaligheid kon brengen als zij wilden dromen.

In hun steeds meer groeiende hebberigheid gin de mens alsmaar meer de normen vervagen en minder rekening houden met de ander. Waarom trouwens zou die ander een hinderpaal mogen zijn voor het eigen gewin? Bepaalde mensen waren er niet vies van om anderen wel in dingen te betrekken waarbij die ander heel wat schade kon toegebracht worden. Er waren er zelfs bij die voor hun eigen positie te verhogen de ander nodig hadden om ze verder te laten vallen als zij niet meer nodig waren. Bedrijfsleiders gingen er zelfs toe over dezen te belonen die er in sloegen om hoe dan ook die beoogde cijfers te behalen, ook al moesten daarvoor veel koppen rollen en veel heiligenhuisjes omvergeblazen worden.

De bom moest wel een barsten en dat is wel degelijk vlugger gebeurt dan dat zij zouden wensen. Lehmann Brothers was maar de druppel op de hete plaat en Fortis en Dexia het schaamlapje voor het bloeden.
Wij moeten de origine van de Occupy Wall Street beweging onder ogen zien en durven kijken naar de Complexe Equaliteit. Dat brengt ons ook naar de Metafoor over een generatie. Spijtig genoeg durfde diegenen die opstonden uit de nieuwe generatie ook een bloedschande meedragen? Los Indignados, zij die zo verontwaardigd zijn bleken niet verlegen te zijn om hun bereidwillige gastheer zijn eigendom vernietigd terug te overhandigen alsof er niets gebeurd was of alsof dit de normale prijs van een revolutie was.

Wie de schade in de straten van Brussel en Rome heeft aangericht zal men nog verder kunnen achterhalen door de videobeelden te analyseren en die gezichten op te sporen. Maar voor wat in de universiteitsgebouwen te Brussel gebeurde heeft men geen gezichten. Het naamloze gezicht van de schurk is het enige dat wij te zien kunnen krijgen door de beelden van de hopeloze vernietiging. Zulk een daad roept om een schreeuw: Verontwaardigd over Indignados. Als men de beelden bekijkt zegt dat al genoeg over de mentaliteit van verscheidene mensen vandaag. Men vraagt zich af hoe men er toe kan komen iemand die trachtte te helpen door onderdak te geven, zijn hebben en houden zo onrespectvol te behandelen. Alsook kan men zich afvragen welk menselijk wezen zo zijn eten en uitwerpselen durft laten rondslingeren. Zelfs een dier vervuild zijn eigen nest niet met zijn uitwerpselen, maar hier smeerden mensen het in het rond. (Waren ze zelf niet vies van hun eigen poep?) Alsook kan men zich afvragen hoe er een mens met enig gezond verstand er toe kan komen om zo veel boeken te vernietigen die in en bibliotheek opgesteld stonden om mensen met het woord geestelijk te voeden. Dat werelds geestelijk voedsel achtten zij vermoedelijk ook niet nodig en waardevol. De schade die de vernielers aanbrachten moet wel gedragen worden door de gehele gemeenschap terwijl zij zogezegd opkomen voor diegenen die de zwakkeren in de maatschappij extra belasten.

De vernielers blijken zich te bezondigen aan datgene wat zij de economische machtshebbers verwijten.

Zij die echter het goed menen en terecht in het verweer gaan tegen de uitzuiging van de mens en tegen de ontmenselijking van de maatschappij worden in een slecht daglicht gesteld. zij krijgen nu nog meer tegenwind te verwerken doordat zij ook bij de gewone burger een slechte plaats toebedeeld krijgen.

Het is juist al zo moeilijk om mensen uit hun schelp te krijgen, want velen zijn bang voor hun broodnodige job. Velen durven hun stem al niet laten horen uit angst voor represaillemaatregelen en uit angst om door de werkgever als een mogelijk gevaar voor de economische winstmarges beschouwd te worden.

Om een beeld te krijgen hoe het zo ver is kunnen komen en wat wij als Christenen hier tegen kunnen doen kan u het begin van een reeks artikelen vinden waarbij ik de sluier tracht op te lichten en met anderen verder wil kijken om oplossingen te zoeken en te vinden die de gehele gemeenschap ten goede kunnen komen met herstel en behoud van fauna en flora.


In België heerst er heel wat zichtbare verdeeldheid onder de politici, maar in het geheel van de landen die Europa uitmaken is het ook niet allemaal koek en ei. De economische crisis heeft duidelijk aangetoond dat er een zekere divisie is in Europa en dat wij ons moeten bevragen over de toestand en positie van elk land of staat afzonderlijk en over de positie die er moet ingenomen ter bescherming van al die burgers van al die landen samen. Water en lucht kan men niet aan grenzen tegen houden. Zo is er voor het natuurbehoud een algemeen beleid nodig dat de grenzen ver overschrijdt. Maar ook op economisch vlak is er gebleken dat de individuele burger door de gehele maatschappij moet beschermd worden.

Terwijl in België Verdeeldheid is bijgelegd zal Europa nog naar veel oplossingen moeten zoeken om naar een werkelijk goed leefbare gemeenschap te groeien.

Europa heeft reeds meerder decades groei in weelde mogen meemaken. Ook heeft het al vele jaren mooi gebruik mogen maken van allerlei natuurlijke bronnen. Die bronnen zijn echter niet onuitputtelijk en sommige mensen zijn er wel te slordig mee omgesprongen. Verder moeten wij vandaag een dubbele uitdaging het hoofd bieden. De laatste jaren hebben wij een vermindering van de bevolking in de rijkere gebieden gezien terwijl de bevolking erg toenam in de armere gebieden. Minder gegoeden van de economisch zwakkere landen zagen naast hun een groot stuk slagroomtaart liggen waarvan zij ook een deel wensten. Maar door de vergrijzing is die taart helemaal verzuurd en zitten wij nu met een tekort aan voeding van waarborgen, centen maar ook zien een tekort van werkelijk lichamelijk en geestelijk voedsel optreden.

Door het heen en weer slingeren tussen allerlei tegensprekende gevoelens, waarbij de gezagdragers koud en warm tegelijk bliezen en kerkinstellingen het zelf niet nauw namen met regels die zij aan hun gelovigen oplegden, zijn de burgers nu het noorden kwijt. Zij zien het dikwijls niet meer zitten en worden als citroenen uitgeperst door staat en werkgever, terwijl er huiselijke moeilijkheden zijn gekomen door het moeras van vrijheden waarin zij zo graag in gingen spelen om zo veel mogelijk genot te hebben. Die vrijgevochten libertijnse houding doet nu het water breken.

Onze maatschappij is in eigen bedje ziek geworden doordat het zichzelf en anderen heeft verwaarloosd en lichtzinnig heeft omgesprongen met in de natuur vastgelegde regels en door het veronachtzamen van regels die god hen heeft trachten duidelijk te maken over de jaren heen.

Nu is het hoogtijd geworden voor de mensheid dat zij gaat inzien dat het zo niet meer verder kan en dat zij zelf de verantwoordelijkheid moet dragen van de soep waar zij in zit.

Door de hebberige houding van verscheidene mensen kunnen vele mensen niet meer in waardigheid leven. Het is ongelofelijk als men hoort dat in België 1 op 6 kinderen in armoede leeft en dat daar zeer weinig mensen iets om geven en er zelfs niet verlegen om zijn.
Voor velen is er nu genoeg te eten al zal dat met de jaren ook zeer sterk verminderen, want als wij zo verder gaan zal er een enorm voedseltekort zijn in de wereld. Vandaag zijn er echter hier in Vlaanderen ook kinderen die reikhalzend uitkijken naar een beetje meer voedsel. Dan kan men zich vragen stellen hoe het mogelijk is dat in een welvaartsmaatschappij waarbij de technische vooruitgang voor een beter leven zou moeten zorgen voor een slechter leven heeft gezorgd voor veel mensen die nu niet meer kunnen gaan winkelen.  > Niet winkelend


Welke rol hebben de politieke maar ook de kerkelijke machthebbers hier in gespeeld?

Welke rol kunnen burgers van wereldsteden maar ook van piepkleine dorpjes hierbij spelen? Kan men het gerechtvaardigd vinden dat er een stroom vloeit van Van Evere naar Occupy Antwerp? waarbij wij geconfronteerd worden met "Sense or nonsense of “Human Fragility”" of de Kwetsbare mens in het Europa van morgen #1 Colloquium terwijl er verscheidene elementen ons erg zwaar op de maag komen vallen.

Dit terwijl de hebzucht van de mens voedsel van plant en dier weggenomen heeft en deze maar meer en meer verdringt tot een niet waardigheid. waarbij zij vergeten dat door de gevolgen van de industrialisatie er al zoveel schade is aangericht  met gevolgen die nu zelfs al sowieso zullen doordringen tot over vijftig jaar al zouden wij nu dadelijk ernstige maatregelen treffen om de vernietiging een halt toe te roepen. Als gelovigen moeten wij daar zeker actie ondernemen en kunnen wij niet achteloos laten gebeuren. Er zijn wel Christenen die beweren dat wij ons niet met de wereld mogen bezig houden en dat wij God moeten laten beslissen. Maar dit zo maar laten gebeuren en fatalistisch afwachten van wat God zal gaan doen brengt heel veel medeburgers in gevaar. Ook al zijn de meesten er van niet gelovig moet juist daar onze naastenliefde liggen  dat wij het durven opnemen voor die zwakkeren die geen stem in het geloof hebben en geen stem in deze wereld krijgen.

Ook als christenen kunnen wij bepaalde dingen niet zo maar laten gebeuren. Ook wij moeten ijveren dat de zwakkeren de nodige bescherming genieten. Mens, dier en plant maken allemaal onderdeel uit van de Schepping die wij respectvol moeten behandelen en moeten benaderen in zachtmoedigheid en vol liefde. als gelovige hebben wij eens te meer goede redenen om deugdelijk met de natuur om te springen en te zorgen dat iedereen zuiver water en zuivere lucht kan hebben. Eveneens moeten wij anderen bewust maken van die Creatie van God de Heer. Als deelgenoten van die Schepping mogen wij niet bang zijn om die Schepper Zijn Naam en Zijn Werk kenbaar te maken en mensen er op te wijzen hoe voorzichtig wij er mee moeten omspringen.

Elk geweld tegen de schepping moeten wij aanschouwen als iets dat moet vermeden worden ten koste van allen die in die schepping moeten kunnen overleven. Geen enkel wezen zou daarin zich gehandicapt of verstoten mogen voelen.

Terwijl verontwaardigden ons misschien versteld deden staan van hun verontwaardigde ontoelaatbare daden wordt door onze maatschappij veel schade aangericht aan het innerlijke van de mens.
Eer wordt heel veel geestelijke schade aangericht tegenover de medemens de laatste jaren. Het materialisme en hebzucht heeft ook zeer veel jaloezie meegebracht en met de na-ijver is ook het ongenoegen gekomen als iemand ook maar meer aandacht zou kunnen krijgen of het maar anders en beter zou kunnen hebben dan het eigen ik.
In september zag Brussel al tegen aan Romazigeuners toeristenoverlast en werden hongerige kinderen de laan uit gestuurd. Deze bevolking was al altijd als arme drommels aanzien, maar nu kon de wereld ook bepaalde Noord Amerikanen over zulk een kam gaan schuiven. (US poverty worse than previous recessions) Ook zij konden nu voorwerp van spot worden op school zoals er hier in Vlaanderen alsmaar meer mensen belachelijk worden gemaakt en zo ver worden gedreven dat zij er toe over gaan hun eigen miserabel leventje tot een einde te brengen mits dat zij geen andere uitweg meer zien. > Onbesef van pesten op school is een groot probleem waar onze maatschappij moet tegen op zien om dat er een totaal verkeerde mentaliteit is aangebracht tijdens de opvoeding.

Terwijl in de wereld een ‘Chronisch honger voor meer dan een miljard mensen’ wordt  België niet "tekort gedaan' met een Hongerwapen en faalangst met 1 op 6 kinderen die te kort hebben. Het Dexia-debacle met venijnig staartje heeft er na het Fortis drama er toe bijgedragen dat nog meer mensen hun spaarcenten in rook zagen opgaan. Hun kinderen en kleikinderen zullen nu met hen de verdere gevolgen moeten dragen van hen die die spaarders in het ootje hebben genomen en voor het bedrog beloond geworden zijn. (Wat een voorbeeld voor de jongeren en volgende generatie)
Maar onze overzeese buur is ook niet kunnen ontsnappen aan het economisch gevaar. Ook daar is er maar een pover vooruitzicht voor de kinderen.

Overal in Europa wordt het alsmaar moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit brengt een Droevig vooruitzicht voor jonge kinderen teweeg waarbij hun ouders weinig tijd hebben om hun kinderen de opvoeding te geven die ze nodig hebben terwijl de leerkrachten ze niet die noodzakelijke opvoeding mogen geven. zo wordt er een gehele nieuwe generatie gekweekt die geen warden en normen heeft aangeleerd alsook geen discipline wordt bijgebracht. Eveneens wordt zij gepamperd, lekker in de watjes gelegd wegens het schuldgevoel van de ouders, waarbij er nog velen van zijn die het onder elkaar niet meer kunnen bolwerken en dan maar uit elkaar gaan en de kinderen als speelbal gebruiken om hun eigen positie te versterken. Huiselijk geweld neemt dan alsmaar toe terwijl er een grotere roep is naar een tegenactie en anti-crisis .

 1. Geen drie maaltijden voor kind
 2. Kwetsbare mens in het Europa van morgen #1 Colloquium
 3. Metafoor over een generatie
 4. Niet winkelend
 5. Lappendeken als uithangbord
 6. Faal beter
 7. Faal beter #2 Jij en de ander
 8. Op straat voor waardigheid #1 Zieke broertje
 9. Op straat voor waardigheid #2 Grote broer
 10. Op straat voor waardigheid #3 de Rest van de Familie
 11. Op straat voor waardigheid #4 de Erfenis
 12. Verontwaardigd over Indignados
 13. Van Evere naar Occupy Antwerp
 14. Verdeeldheid bijgelegd


Bij dit alles kan je nu afvragen wat u nu zou doen: Indien u nu zou sterven


Verder Engelse artikelen:

 1. Violence against disabled children
 2. Anti-Crisis anger calling out
 3. Ecological economics in the stomach #1 Alarmbell
 4. Ecological economics in the stomach #2 Resources
 5. Ecological economics in the stomach #3 Food and Populace

New articles for October 2011

While in September war was imminent according to Israeli commander and hundreds of thousands had come on the streets in Israel the Unites States and Europe found also many hundreds of people who were undignified whith todays situation.
In September Israel had attacked and Egypt had entered a severe crisis but the common people showed their anger and dislikes.

This month in the Ecclesia we gave attention on the Name of God and looked at its use in several languages and Bibletranslations.

Also the economic troubles and Bank tribulations could not escape our attention. After the American debacle, the Lehman Brothers brought a lot of Belgian people in a position where they lost all their savings. On top of that the Belgian Banks burned their soup as well.
Dexia-debacle met venijnig staartje.
Politically Belgium saw some light and got somewhere on the good way in the worst political crisis since it short existance. Doorbraak in grootste regeringscrisis van België

We discussed how a Christian has to behave him or herself in such a situation and which responsibility we do have to take about our environment.

We spoke about the many diversions people looked for and what sort of entertainment got him away from our real purpose and essence of life. We could see that also today we still have A god between many gods and that a lot of people still keep choosing for the wrong hero.


We showed that it has become more important today to know the importance of the Creator of heaven and earth and everything aroundיהוה. When we look at the world and see what human beings try to do with the creation we know that no mater what the world may be thinking we should honour always only The Only One Elohim who creates and gives all, but we should also dare to speak to Him using His Name. Though when we do hear many Christians speak, we hear them using strange words for a believer in the Most High and we do not often hear Gods real Name, but often we hear His titles used in a strange way, not really honouring the Elohim Hashem. Lots of Christians are afraid to utter their opinnion when it goes against the general contemporary attitude. they are afraid not going to be accepted by the community and fear to fail. Faal beter
Faal beter #2 Jij en de ander

We can wonder What is your greatest fear? not to use Gods Name?
Some one or something to fear #2 Attitude and Reactions
Some one or something to fear #3 Cases, folks and outing
Some one or something to fear #4 Families and Competition
Some one or something to fear #5 Not afraid
Some one or something to fear #6 Faith in the Most High
Some one or something to fear #7 Not afraid for Gods Name

In Flanders the population of the poor is growing fast and we can find more families where there is no possibility to consume three meals a day:Geen drie maaltijden voor kind. Several parents have no possibility to buy the necessary products for their children anymore. With the growing population some people are afraid that we shall not be able to feed all those mouths. From the several articles you shall be able to find out that God has foreseen in His Plan that we all shall be able to live nicely. So it can be interesting to look at the World Population Watch - see http://www.worldometers.info/world-population/ - where a magic figure of 7 Billion  is brining a reality of acute awareness to take care of each other (- purely for interest not a doomsday prediction.)

Britain changes rules to the act of settlement. What does this mean and why is it significant? > CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW 23rd - 29th Oct 2011‏

In > Niet winkelend we show how certain evolution in the belief of people made that we do came in a situation which is not worth for a civilised population to live in. In November we shall go deeper into that because professor Verhaeghe does not agree with what I am saying that a lot of what happens today in the financial and work market happens because of the loss of values and morals. We look also on what others think about The origins of Occupy Wall Street and about the Complex Equality. We also looked at the metaphor for the lost generation. >Metafoor over een generatie but also dare to say we to the great indignation question the incident in the university buildings in Brussels > Verontwaardigd over Indignados. (The photographs of the damage say enough about the attitude of certain people today.)
This outrage or outcry we hear today may be understandable, but how should we behave as Christians? To know how we best can react we also should try to understand all the parties and look at the historical and political situation.
Anti-Crisis anger calling out
Op straat voor waardigheid #1 Zieke broertje
Op straat voor waardigheid #2 Grote broer
Op straat voor waardigheid #3 de Rest van de Familie
Op straat voor waardigheid #4 de Erfenis

The economical crisis also showed that there is some division in Europe and questions the position of each individual in the system.Verdeeldheid bijgelegd.

Europe has enjoyed many decades of growth in wealth and well-being, based on intensive use of resources. But today it faces the dual challenge of stimulating the growth needed to provide jobs and well-being to its citizens, and of ensuring that the quality of this growth leads to a sustainable future. Humanity should be aware that it has become high time to take care of our neighbours, humans but also plants and animals around us. If we would like to have something to eat in a few years time, we shall have to do something against the pollution and about the greediness of certain people.

We have come to a position where we have many fragile creatures pushed in a corner of extinction. the stronger ones should come up for the weaker ones we discussed in the European Parliament:Kwetsbare mens in het Europa van morgen #1 Colloquium
Some think Christians may not rise their voice or may not interfere with politics, but we should be aware that we cannot let certain things happen. Also we do have to come up for the Creation of our beloved Most High Elohim. Therefore several believers came together to share their ideas of how to continue as a nation and to discuss which measures we all should take or how we can stand up as one nation to protect mother earth and show the world that it has to respect the Creation of the Most High Creator, though some humans themselves want to play for god creator. >Sense or nonsense of “Human Fragility”

In the mean time several protesters went on to the streets to show their indignation. But in Brussels and Rome some of those los Indignados showed how we as humans really should not behave. Los Indignados occpyed New York and other cities: Van Evere naar Occupy Antwerp. We are reminded of the Anarchy on the streets a few months ago. What can be learned from the August riots?

We did not only see violance against buildings, cars and parcs. Lots of damage is done to those who are very fragile in our community.

Violence against disabled children while we have to find four-in-10 disabled young ‘poor’.
We wonder what the prospects can be for our children and look at the position we as believers do have to take. We also should dare to call on the governments to recognise the urgency of the situation and take immediate steps to reduce child poverty. We should not think it is just an Aziatic, African, South-American and Flemish situation. There is also a Bleak forecasts for children in the UK .

How can we let it happen that in Belgium 1 in 6 children lives in poverty today?
Is there a hungerweapon? >Hongerwapen
Lappendeken als uithangbord? What can we offer those kids? Droevig vooruitzicht voor jonge kinderen. Therefore we looked also at the International Day for 
the Eradication of Poverty
and dared to asked what you would do and think of your life when you would die today >Indien u nu zou sterven. If Today Was Your Last Day On Earth?

would you be settled with what you think today? Would you be scared? > If Today Was Your Last Day On Earth?

Those children who live in poverty have a bleaker forecast because they cannot have a social formation in youth clubs or extra tuition in music, word or movement theatre. they also have more chances to be bullied at at school. this has really become something that happens more and more and we see it spreading in the work units of adults, where several people are already driven to take their own life.
Onbesef van pesten op school

Ecological economics in the stomach #1 Alarmbell
Ecological economics in the stomach #2 Resources
Ecological economics in the stomach #3 Food and Populace

The world had to loose one of those persons who recognised who is behind all the things we see around us. For many years she tried to get some damage undone which humans had caused to the Creation of the Most High. She tried to save humans by saving trees. > Tree Planter Maathai died

The world lost also a dictator and international terrorist. What are the implications for the Middle East now Gaddafi is dead? CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW 16th - 22nd Oct 2011‏
His dead brought freedom for many. So also in Israel and Gaza people were happy for newly liberated friends. What is the significance of Israel releasing 270 murderers for one Israeli soldier? Could it be a prelude to conflict? What does the Bible say about this? > CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW 9th - 15th Oct 2011‏

Going a little-bit further in the past: The Palestinians had voted at the Security Council and the UN General Assembly.  You can read what brother Andy Walton thought what might happen? > CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW 11th - 17th September 2011‏

In summer the Bible Exhibition at Tewkesbury was blessed with well over 500 visitors in just 4 days! They have also had around 20 people sign up to the seminars. It shows that there are still people interested in hearing about God's word and his plan and purpose - even in these last and very dark days.

Perhaps in our writings we bring not such nice tidings, looking at all this misery, political difficulties, economical and other crimes, but we show also that we can have better prospects as well, but are ourselves also responsible for a lot of things which happen today and shall happen in the near future. Next month, going on about our stance in the Fragile environment I shall dare you to confront with the disastrous figures the scientist brought forwards at the congress in the European Parliament about Fragility. We then shall look with Dr.E. Herr at the relation between the Bible and the Cosmos and with Dr. Le Bichon how we shall be able to work for a better humane community when we try to bring others also over the border of our mysterious feeling and get as many as possible to see how we have to honour our Only One God by giving full honour also to His Creation.

Sunday, 23 October 2011

200ste artikel op Ecclesia website

Vandaag werd het 200ste artikel geplaatst op de Christadelphian Ecclesia WordPress website.Wenceslas Hollar - Abraham's dream (State 2)

Het is één van de artikelen over de Naam van God en de Naam die wij zouden moeten durven gebruiken. Wij zijn als Christen wereldburgers namelijk veel te bang om ons te durven uit te spreken over ons geloof en over onze Allerhoogste Vader.

De vrees om niet bij de wereld te horen weerhoud ons om over zulk een onderwerp te praten. Nochtans zouden wij er niet bang voor moeten zijn om ook in ons dagelijks gebruik de Naam van God ter berde te brengen.

In die zin hoop ik ook met de plaatsing van werelds artikelen op een eigen webstekje over wereldnieuws de ethiek van ons Christelijk geloof naar boven te halen maar ook de mensen te doen linken naar de meer geestelijke bladzijden.

Wij zouden er niet voor moeten terugschrikken om de Naam van God te gebruiken en om over geestelijke onderwerpen te praten. Misschien voelt u zichzelf niet geroepen om over zulke onderwerpen te praten. Dat is niet zo erg. Maar weet u dat u dan toch nog kunt helpen om de Naam van God kenbaar te helpen maken en mensen over God te kunnen doen nadenken?

In de bovenstaande prent kan u een oude illustratie van het Oude Testament vinden waarbij de paleo Hebreeuwse Naam van God zichtbaar wordt gemaakt in de zon en Vader Abraham deze leert kennen. Deze prent maakt nu ook deel uit van de vele illustraties die wij nu ook kunnen plaatsen in de Wordpress pagina's die toch meer mensen aantrekken dan hier op MultiPly.

De Ecclesia Website die wij van MSN overgebracht hebben naar WordPress heeft daar niet slechter geboerd. Integendeel ontvangen wij nu meer lezers. Alhoewel nog niet genoeg.


De website heeft voor het ogenblik nog maar 1,725 specifieke bezoeken genoten, maar wij hopend at het bezoekersaantal nog zal mogen oplopen door ook mensen te kunnen vinden die mee willen helpen om de website meer kenbaar te maken.
 • 35 views op onze drukste bezoekersdag, Juli 19, 2011; dit moet nog omhoog gaan
Naast onze Hoofdwebsite van de Belgische Christadelphians hadden wij de Vlaamse Broeders in Christus ook op Google, maar deze bracht niet veel kijklustigen op. Onze overstap dit jaar naar  WordPress: "Broeders in Christus" gestart in August 2011 bracht nu 216 bezoekers op voor 45 postings met
 • 37 views op de drukste dag September 9, 2011 voor deze Vlaamse Christadelphian pagina's
Vergeleken met mijn eigen wereldse publicaties is dit wel minder. Op mijn ruimte: Marcus's Space bereikte ik 1,825 bezoekers sinds haar begin op December 2010 met
 • 54 bezichtigingen op mijn drukste bezoekdag, October 19, 2011
  Ook valt daar wel op dat een bepaalde keuze van betiteling heel wat kijkers lokte.
Ik ga er ook mee akkoord dat wereldse onderwerpen meer gading vinden dan geestelijke onderwerpen. Toch hoop ik via wereldse onderwerpen op mijn persoonlijke site ook mensen verder te krijgen en hun oog te laten wenden naar de geestelijke sites.

Moet ik daar alleen voor staan of zijn er mensen die daar aan mee willen helpen. Iedereen kan daar zijn eigen steentje toe bijdragen om de mensen verder in contact te brengen met het Goede Nieuws.

Bezoeken aan deze sites zijn gratis en reageren kan er ook gratis en zonder problemen op gebeuren. De Multiply site worden behouden om daar mensen ook de kans te geven verder vragen te stellen. Alsook kunnen wij hier de verschillende artikelen kenbaar maken. En dat is waar de lezer en u een rol kunnen spelen. U kan helpen bij het verder verloop.

U kan alles verder voor uzelf houden, of u kan het verder delen met anderen. Dat is trouwens wat wij zeer zouden waarderen, dat u anderen ook laat weten wat er hier besproken wordt of op de WordPress pagina gepubliceerd wordt.

Niet enkel u kan er gratis op de artikelen abonneren, maar ook al diegenen waarbij u interesse voor die onderwerpen kan doen opbrengen.

Ook kan u de "I like it" knop aantikken of een rating geven met één of meerdere sterren. Door een gradering toe te kennen kan het artikel ook meer naar voor geplaatst worden in de rating pagina's, zodat het makkelijker te vinden zal zijn. Hoe hoger op de lijst van de zoekpagina's hoe makkelijker het een lezer zal kunnen vinden.
En dat is waar u in beeld komt. Als u zich er niet toe geroepen voelt om zelf in de pen te kruipen en artikelen te schrijven kan u de artikelen van anderen wel mee helpen promoten. Daarvoor durven wij u dan ook vandaag voor oproepen om die stappen te willen ondernemen. Zo kan ook u uw steentje er toe bijdragen dat het Goede Nieuws verder verkondigt kan worden.

Mogen wij op uw steun en uw stem rekenen?

Indien u zelf een blog of tijdschrift hebt kan u daar linken plaatsen naar onze artikelen.

Durf een medewerker in het verspreiden van het Goede Nieuws worden!


+++

Please do Share links to the Christadelphian Ecclesia and to the Broeders in Christus of Flemish Christadelphians.


Since we transferred our focus on the WordPress files instead of the Multiply pages our views on the Belgian Christadelphian Mainwebsite Googles Pages have gone up nicely, by people linking to it in the articles.

Also You can help to make it better known, by linking to it and by taking it in your 'I like it' on your social networks, or by clicking on the site on 'I like it' or giving it stars.

Become a co-worker of spreading the Good News.

200 th posting on the Ecclesia website

Today the 200th posting was placed on the Christadelphian Ecclesia WordPress website.Wenceslas Hollar - Abraham's dream (State 2)
It is one of the articles on the Name of God and on how we should dare to use that name.
On the old religious print from the Old Testament llustration to Genesis we notice the paleo Hebrew Name of God written in the sun.

The website had at the moment only 1,725 views but we do hope we shall be able to find people who would not mind to let this site be better known.
The new Dutch Brethren in Christ site on WordPress: "Broeders in Christus" started in August 2011 (from the succelsfull transfer from the Flemish Broeders in Christus Google Site) receive now 216 visitors for 45 postings (Much more than we got on the Flemish Google site in an equivalent time) with
 • 37 views on our busiest day, September 9, 2011 for the Christadelphians in the Dutch language (Flemish site)
Compared to my worldly site: Marcus's Space I received 1,825 visitors over there since its start on December 2010 with
I do agree worldly subjects get more interest than spiritual subjects, therefore I do hope to get people from the worldly site into the spiritual blogs, which come slowly from the ground.

If you have a blog or publish some articles or magazines please do help to spread the Good News and share links to the Christadelphian Ecclesia and to the Broeders in Christus of Flemish Christadelphians.

Since we transferred our focus on the WordPress files instead of the Multiply pages our views on the Belgian Christadelphian Mainwebsite Googles Pages have gone up nicely, by people linking to it in the articles.

Also You can help to make it better known, by linking to it and by taking it in your 'I like it' on your social networks, or by clicking on the site on 'I like it' or giving it stars.

Become a co-worker of spreading the Good News.

Saturday, 22 October 2011

Deaf helped in their ability to progress in this community

The Philippine Daily Inquirer on page A10 brought the story entitled: "Hearing impaired get heard in free sign language lessons." You can also see the photo of a deaf sister conducting a Bible study using our publication with a caption written by an Inquirer editor: "Rosemarie Peralta used to be unschooled as a result of being hearing impaired until she discovered a universe of knowledge though sign language taught to her for free by a group of volunteers."
English: A Deaf, Hard-Of-Hearing or Speech-Imp...
English: A Deaf, Hard-Of-Hearing or Speech-Impaired person at his workplace, communicating with a hearing person via a Video Relay Service video interpreter (a V.I., a Sign Language interpreter, shown on-screen), using a videophone. The hearing person with whom the video interpreter is also communicating can not be seen. The videophone camera rests above his computer monitor. Note as well the additional videophones on his desk. (Photo credit: Wikipedia)

Deaf people, whose families could not afford to send them to special education classes, have been learning sign language for free and beyond classroom walls.
Sign language volunteers of the Jehovah’s Witnesses have been bringing classes right at the doorsteps of the hearing impaired since 1994, preferring to educate them in the comforts of their homes.
Some sign language teachers are themselves deaf. All of them have been spending their own time and money to reach out to the deaf community.
More than 2,000 volunteers, from the mountain town of Buguias in Benguet to the coastal villages of Mindanao, go from house to house to seek out the hearing impaired.
Continue reading: Hearing impaired get heard in free sign language lessons By of the

+++
2013 update:

Enhanced by Zemanta

Tuesday, 18 October 2011

Hoe omgaan met huidige moeilijkheden

Wij kunnen er niet omheen dat de wereld bijna op haar kop staat. Ze is werkelijk vierkant gaan draaien.

De laatste eeuw liet al voelen dat het met de natuur de verkeerde kant uitging. In de 19de eeuw had men zonder er bij stil te staan een zeer zware last gelegd op het milieu. Terwijl het in die eeuw nog te vergoelijken leek omdat het voor de vooruitgang van de mens was kon men dat niet zeggen van de 20ste eeuw waar het egoïsme en de hebberigheid van de mensen hoogtij begon te vieren.

Door verder af te dwalen van het Woord van God begon men ook het respect voor Zijn Schepping en de medemens te verliezen. Waarden en normen vervaagden en maakten plaats voor een decadentie die enkel maar het eigen genot op het oog had, al was het ten koste van de ander.
Het afstappen van de Christelijke waarden deed mensen er ook niet om treuren als anderen het minder goed hadden of in de problemen kwamen door anderen of door hen veroorzaakte verkeerde toestanden.

De wereld van Baal (Heer), mocht heer en meester spelen. Iedereen aasde naar een positie van aanzien, ook al moest men daar bruggen voor opblazen. Op zere tenen trappen werd de mode en vijffletterwoorden uit een andere taal werden favoriete uitroepen. Men wenste 'cool' te zijn en naam te maken, ditmaal niet meer door voor de mensheid goede en bijzondere zaken, maar door eigen gewin en posities die in de kijker stonden van de volksblaadjes en kranten. Men wenste op te kijken naar BV die men zelfs "Beroemde Vlamingen" ging noemen, al waren zij misschien gekend in een bepaalde groep van mensen, maar zelfs nog geen bekendheid genoten in een groter gebied of ander taal gebied. Maar met had de hang om er bij te horen en te kunnen pronken in dat of gene gezelschap.
Sommigen zagen er niet om om met het geld van anderen te pronken en de bloemetjes buiten te zetten. Hun eigen aspiraties zetten zij om in de werking van het bedrijf waar zij mee verbonden waren. Daar speelden zij dan het speelballetje of de pion van de nog hebberige bazen.
Op kap van de mensen werden er risico's genomen en mensen beduveld. Zo lang zij er zelf maar beter van konden worden. Luchtbellen werden gecreëerd maar ook opgeblazen. En dat is het pijnlijke waar wij nu mee geconfronteerd worden.

Het gedrag van zeer veel mensen dat alle Christelijke warden te buiten gaat heeft de das van onze maatschappij omgedaan.
Daar kan men dan ook de vraag stellen in welke mate Christenen aan de zijkant kunnen stil blijven. Bepaalde Christenen roepen ons dan wel een halt toe en zeggen dat wij niet van deze wereld mogen zijn. Maar moet dat dan inhouden dat wij deze wereld zo maar moeten laten begaan?

Volgens mij zijn er maten en gewichten met de normen die wij moeten handhaven. zeker moeten wij de keizer geven wat de keizer toe komt. Maar dat houdt niet in dat wij alle onrecht zo maar moeten laten gebeuren zonder onze stem te laten horen.
Wel heeft men verschillende manieren om een mening te kennen te geven en daar moet volgens mij duidelijk het verschil zichtbaar zijn tussen de gelovige en niet gelovige.Als Christen moeten wij er ook steeds op toe zien dat wij Gods Wetten neit overtreden. Dat houdt dan ook in dat wij niemand onterecht schade toe brengen en dat wij geen geweld gebruiken om ons doel te bereiken ook al kan dat nog zo rechtvaardig zijn.

Maar volgens mij hebben wij een stem, een geweten en een geest gekregen om ze te gebruiken. De ene zal ook meer of minder begaafd zijn dan de ander, maar elkeen heeft bepaalde gaven. En het zijn die gaven die wij moeten aanwenden om de ander te helpen. zo moeten de sterkeren steeds opkomen voor de zwakkeren. Wat er ook moge gebeuren moeten wij steeds klaar staan om elkaar te helpen. en dat houdt volgens mij ook het opkomen voor de ander in.

 1. Wat denkt u?
 2. Wat moeten wij in de huidige situatie doen?
 3. Moeten wij ons zo maar laten doen?
 4. Moeten wij opkomen voor een betere en rechtvaardiger wereld?
Omtrent de huidige situatie en reacties kan u meer lezen in de volgende artikelen:
 1. Dexia-debacle met venijnig staartje
 2. Op straat voor waardigheid #1 Zieke broertje

 3. Op straat voor waardigheid #2 Grote broer

 4. Op straat voor waardigheid #3 de Rest van de Familie

 5. Op straat voor waardigheid #4 de Erfenis

 6. Anti-Crisis anger calling out


Monday, 17 October 2011

Quakertime

luke.lea wrote on October 16 2011, @08:08 pm concerning the Occupy Wall Street General Assembly
"This GA concept is fucking genius -- a most beautiful product of collective imagination, more promising by far than anything else I've seen in my 70 years.
A few hundred Quakers helped change the course of English history 4 centuries ago by keeping it simple and sticking to their principles, or so I have read; one can only hope it might happen again."
The Quakers did as every Christian should do: to turn up one's sleeves.
They put one's hand to the plough and did not wait until governments or organisations took action. They themselves went to work in hospitals and shelter-houses. They tried to do something against bad situations.
Today many people do find themselves pushed in a corner. Some were even wealthy persons a few months or years ago, but have to live on the street today. The world has come back into a crises situation which could turn out to be a Second Great Depression if we are not careful.
In such time of trouble Christians should be ready to stand clear and to work the ropes to keep everything safe. For that reason it is also important that we know what is going on and what happens to people around us, giving them assurance that they can count on us and that we are ready to throw out the safety-line.
The question which can bother us is how far may we go in our reaction? Can we stand on the barricades?
May the Indignados become desperados?
Read more about the happenings:
 1. Dexia-debacle met venijnig staartje
 2. Op straat voor waardigheid #1 Zieke broertje

 3. Op straat voor waardigheid #2 Grote broer

 4. Op straat voor waardigheid #3 de Rest van de Familie

 5. Op straat voor waardigheid #4 de Erfenis

 6. Anti-Crisis anger calling out

What is your thought?