Tuesday, 18 October 2011

Hoe omgaan met huidige moeilijkheden

Wij kunnen er niet omheen dat de wereld bijna op haar kop staat. Ze is werkelijk vierkant gaan draaien.

De laatste eeuw liet al voelen dat het met de natuur de verkeerde kant uitging. In de 19de eeuw had men zonder er bij stil te staan een zeer zware last gelegd op het milieu. Terwijl het in die eeuw nog te vergoelijken leek omdat het voor de vooruitgang van de mens was kon men dat niet zeggen van de 20ste eeuw waar het egoïsme en de hebberigheid van de mensen hoogtij begon te vieren.

Door verder af te dwalen van het Woord van God begon men ook het respect voor Zijn Schepping en de medemens te verliezen. Waarden en normen vervaagden en maakten plaats voor een decadentie die enkel maar het eigen genot op het oog had, al was het ten koste van de ander.
Het afstappen van de Christelijke waarden deed mensen er ook niet om treuren als anderen het minder goed hadden of in de problemen kwamen door anderen of door hen veroorzaakte verkeerde toestanden.

De wereld van Baal (Heer), mocht heer en meester spelen. Iedereen aasde naar een positie van aanzien, ook al moest men daar bruggen voor opblazen. Op zere tenen trappen werd de mode en vijffletterwoorden uit een andere taal werden favoriete uitroepen. Men wenste 'cool' te zijn en naam te maken, ditmaal niet meer door voor de mensheid goede en bijzondere zaken, maar door eigen gewin en posities die in de kijker stonden van de volksblaadjes en kranten. Men wenste op te kijken naar BV die men zelfs "Beroemde Vlamingen" ging noemen, al waren zij misschien gekend in een bepaalde groep van mensen, maar zelfs nog geen bekendheid genoten in een groter gebied of ander taal gebied. Maar met had de hang om er bij te horen en te kunnen pronken in dat of gene gezelschap.
Sommigen zagen er niet om om met het geld van anderen te pronken en de bloemetjes buiten te zetten. Hun eigen aspiraties zetten zij om in de werking van het bedrijf waar zij mee verbonden waren. Daar speelden zij dan het speelballetje of de pion van de nog hebberige bazen.
Op kap van de mensen werden er risico's genomen en mensen beduveld. Zo lang zij er zelf maar beter van konden worden. Luchtbellen werden gecreëerd maar ook opgeblazen. En dat is het pijnlijke waar wij nu mee geconfronteerd worden.

Het gedrag van zeer veel mensen dat alle Christelijke warden te buiten gaat heeft de das van onze maatschappij omgedaan.
Daar kan men dan ook de vraag stellen in welke mate Christenen aan de zijkant kunnen stil blijven. Bepaalde Christenen roepen ons dan wel een halt toe en zeggen dat wij niet van deze wereld mogen zijn. Maar moet dat dan inhouden dat wij deze wereld zo maar moeten laten begaan?

Volgens mij zijn er maten en gewichten met de normen die wij moeten handhaven. zeker moeten wij de keizer geven wat de keizer toe komt. Maar dat houdt niet in dat wij alle onrecht zo maar moeten laten gebeuren zonder onze stem te laten horen.
Wel heeft men verschillende manieren om een mening te kennen te geven en daar moet volgens mij duidelijk het verschil zichtbaar zijn tussen de gelovige en niet gelovige.Als Christen moeten wij er ook steeds op toe zien dat wij Gods Wetten neit overtreden. Dat houdt dan ook in dat wij niemand onterecht schade toe brengen en dat wij geen geweld gebruiken om ons doel te bereiken ook al kan dat nog zo rechtvaardig zijn.

Maar volgens mij hebben wij een stem, een geweten en een geest gekregen om ze te gebruiken. De ene zal ook meer of minder begaafd zijn dan de ander, maar elkeen heeft bepaalde gaven. En het zijn die gaven die wij moeten aanwenden om de ander te helpen. zo moeten de sterkeren steeds opkomen voor de zwakkeren. Wat er ook moge gebeuren moeten wij steeds klaar staan om elkaar te helpen. en dat houdt volgens mij ook het opkomen voor de ander in.

  1. Wat denkt u?
  2. Wat moeten wij in de huidige situatie doen?
  3. Moeten wij ons zo maar laten doen?
  4. Moeten wij opkomen voor een betere en rechtvaardiger wereld?
Omtrent de huidige situatie en reacties kan u meer lezen in de volgende artikelen:
  1. Dexia-debacle met venijnig staartje
  2. Op straat voor waardigheid #1 Zieke broertje

  3. Op straat voor waardigheid #2 Grote broer

  4. Op straat voor waardigheid #3 de Rest van de Familie

  5. Op straat voor waardigheid #4 de Erfenis

  6. Anti-Crisis anger calling out


No comments:

Post a Comment