Thursday, 13 October 2011

Op de tenen trappen

Men heeft zo van die mensen die maar al te graag op iemand anders tenen trappen. Maar waag het niet te dicht bij hen te komen.

Frank Sinatra zong: "Everybody knows you're stepping on my toes And stepping on my heart-strings too, With an idle kiss, you grabbed a moment's bliss, That left me with a heart that's true." (Read more: FRANK SINATRA - YOU'RE STEPPING ON MY TOES LYRICS http://www.metrolyrics.com/youre-stepping-on-my-toes-lyrics-frank-sinatra.html#ixzz1af0KQEWl  -Copied from MetroLyrics.com )

Wij kennen gerust wel enkele mensen die ook op hun tenen worden gestapt, en anderen die weer lichtvoetig zijn.

Soms weten wij niet of het niet zo maar een vertoning is als er op de tenen wordt getrapt, want het kan ook gedaan worden om iets uit te lokken. En dat laatste willen de Christadlephians op Xanga ook wel graag op liefdevolle wijze doen.

Zij zien er neit op tegen om ook hier en daar kusjes rond te gooien. Ook willen zij mensen wel even die graaid laten welgevallen van zaligheid van een moment. Voor hen komt het er niet op aan een hart achter te laten dat vol twijfels of verdriet is. Verwarring zaaien is ook niet echt een bedoeling, maar zij voelen er zich niet verlegen voor om toch effie voor verwarring te zorgen door dingen te uiten die verrassend kunnen zijn en ons doen schrikken.

Zij schrikken er niet voor terug om uit een onbekende hoek te voorschijn te komen.

Ook hebben zij er geen bezwaar in om even het spel met u mee te spelen. dus als u iets poneert willen zij daar even in mee gaan. Maar u mag het hen dan niet kwalijk nemen, dat als u beweert dat iets zus of zo is dat zij er dan verder op voort gaan borderen dat het zus en zo is , en dit dan gaan vergelijken met andere stellingen die u beweert of die anderen beweren.

Het zus en zo wordt door hen gewikt en gewogen.

Zij durven u laten inzien dat sommige liefdes, verenigingen, of kerken slechts een schijnvertoning brengen. Ogen openers durven zij te voorschijn halen wat soms ook eens pijnlijk kan zijn. Want dan kan men gaan inzien hoe lang men is voorgelogen door een ander.
Zulk een teen trappen om iemand wakker te maken durven die Christadelphians op Xanga doen.

Niet voor een liefde die de grote crooner teleurstelde, maar uit begrip voor wat er u eigenlijk kan ontnomen worden of achtergehouden worden.

Voor velen kan liefde slechts een spel zijn, maar daarin zijn de Christadlephians bloedserieus. Zij weten echter dat ook in ware liefde het wel eens trubulant aan toe kan gaan. "Maar dat is hoe liefde gaat, u stapt op mijn tenen, maar stapt ook op mijn hart." (Frank Sinatra)

De Christadelphians zouden niet liever hebben dat zij van iedereen zouden kunnen houden en dat iedereen van elkaar houdt zoals Christus Jezus van de wereld gehouden heeft.

Daarom wagen zij het soms even brutaal uit de hoek te durven komen of iemand aan te porren. zij die slapen of wegdromen in deze wereld willen ze wakker schudden omdat ze er bewust zouden van zijn wat er in deze wereld gebeurd en wat wij moeten doen.

Er zijn genoeg levensvragen die wachten op een antwoord en wij zouden er samen kunnen over nadenken. Mits er zo veel verschillende denkwijzen zijn willen de Xanga Christadelphians gerust eens gaan onderzoeken of die ander het misschien niet aan het juiste eind heeft. Zij willen gerust zijn brug opgaan maar beseffen dat er iemand, waarin wij moeten geloven, ons ook heeft gewaarschuwd dat het pad zeer smal is. Dus als de hangbrug wat te smal is voor twee voeten naast elkaar durven zij wel eens op de voeten stappen om alle bruggen te overwinnen. Zij hoeven hun gelijk niet te halen, maar durven wel door het slijk gaan om jou opinie te aanhoren en er mee in op te gaan. Maar als u beweert dat het zus en zo in elkaar zit gaan zij er niet voor uit te weg om aan te nemen dat als het zus en zo in elkaar zit, uw volgende stellingen met die zienswijze in overeenstemming moet zijn. Anders is er iets mis aan uw denkbeeld.

Als u dus niet bang bent om bevraagd te worden en beredeneringen te doorworstelen kan u gerust terecht op Stepping toes.

Graag zoeken zij samen naar waarheden met anderen en nodigen ze daarom ook uit dit gezellig met elkaar te komen doen.

Als je de foto bekijkt kunnen zij misschien als een klein kind wat verlegen zijn en op hun eigen tenen trappen, maar dat hebben zij er echt voor over om tot de Waarheid te komen die er nodig is om tot het beste leven te komen.

Vindt ook een Engelstalige inleiding tot de nieuwe Website: (English introduction to the Christadelphians on Xanga)

> Stepping Toes met de Christadelphians on Xanga