Sunday, 28 July 2013

Head Covering Movement wil hoofdoek terug in kerk

Bij de Christadelphians of Broeders in Christus dragen de vrouwen steeds een hoofddoek in de gemeentelijke dienst of tijdens het Breken van het brood. Zulk een dracht was in de Katholieke Kerk ook voor de midzestiger jaren schering en inslag. Men ging gewoon niet naar de mis als vrouw zonder een hoofdbedekking.

Vandaag ziet men echter geen vrouwen met hun hoofd bedekt in de Katholieke noch protestantse kerken. The Head Covering Movement lanceerde deze maand een campagne om de hoofdbedekking terug te brengen. Want hen was het ook opgevallen dat steeds meer en meer vrouwen geen hoedje of hoofdbedekking dragen tijdens de eredienst, terwijl Paulus dit al aan de gemeente in Korinthe opdroeg.

Jeremy Gardiner, initiatiefnemer van The Head Covering Movement is om die reden een bewustwordingscampagne begonnen om verandering teweeg te brengen. Men doet dit door middel van een campagnefilmpje, filmfragmenten van bekende predikanten zoals R.C. Sproul, getuigenissen van vrouwen die begonnen zijn met het dragen van hoofdbedekking en artikelen