Sunday, 28 July 2013

Wereld Jongerendagen - Wees geen schijnchristenen


Paus Franciscus bemoedigde de jongeren om Christus en zijn Woord in hun leven binnen te laten om het daar te laten groeien en tot bloei te laten komen.

Ongelofelijk dat men nog 3 miljoen jongeren kan warm maken om zich mijlen te verplaatsen om voor het geloof samen te komen en om de paus te zien op de Wereldjongerendagen.
World Youth Day 2002
World Youth Day 2002 (Photo credit: ern)

Zaterdagavond heben vanuit allerlei windstreken jongeren zich verenigd gevoeld op het strand van Copacabana, Rio, Brazilië, en hebben samen met de paus deelgenomen aan een indrukwekkende avondwake waarin getuigenissen, gebed, stilte en muziek en dans elkaar afwisselden. Centraal stond de figuur van Sint-Franciscus van Assisi. Vooraf nam Franciscus ruim de tijd om gelovigen te groeten, kinderen en zieken te zegenen en geschenken in ontvangst te nemen. Vanuit Vlaanderen woonden tweehonderd jongeren de avondwake bij.

De paus sprak de jongeren rechtstreeks aan en ging met hen in dialoog. Hij daagde hen uit om zich zoals de heilige Franciscus ten dienste te stellen van de Kerk en steeds sterker op Christus te gelijken.

 “Lieve jongeren, de Kerk heeft jullie nodig. Ieder van jullie is geroepen. Wij kunnen wat leren uit wat hier de laatste dagen is gebeurd. Het is waar dat de slotviering van het Campus Fidei (Veld van het Geloof’) noodgedwongen moest verlegd worden. Wil God ons daarmee niet zeggen dat het veld van het geloof geen geografische plaats is, maar dat wij dat zelf zijn?”
 “Wees geen schijnchristenen, maar probeer authentieke christenen te zijn.”
 Hij maakte de vergelijking met het voetbal, waar spelers vaak moeten trainen.
 “Christus biedt ons meer dan het wereldkampioenschap voetbal. Hij biedt de kans op een vruchtbaar en gelukkig leven en een toekomst die leidt tot het eeuwige leven. Maar hij vraagt training om in vorm te blijven en ons geloof te belijden. Het vereist gebed, sacramenten en dienst aan de naasten. Laten wij dat samen herhalen.”
‘Bouw mee aan de kerk en aan een betere wereld’
Enhanced by Zemanta