Monday, 15 July 2013

Ramadan en werkgever

Ramadan, de negende maand van de islamitische kalender , is begonnen, en vrome moslims over de hele wereld zullen de maand observeren door te vasten overdag.
Het heilige karakter van de Ramadan is geworteld in de islamitische overtuiging dat Mohammeds eerste openbaring kwam in deze periode. Moslims die zich aan de godsdienstige regel willen houden zullen door het vasten ritueel vastzitten aan de regel van het opgeven van eten en drinken van zonsopgang tot zonsondergang tot de maand eindigt op 7 augustus.
English: Ramadan, fasting month
Ramadan, vasten maand (Photo credit: Wikipedia)

Ook al is de werkgever niet verplicht om rekening te houden met de ramadan kan men het toch beter vinden om rekening te houden met die gelovigen die zich aan de Islamiitsche vastenplicht willen voldoen.

Op een eenvoudige manier kan de werkgever toegeven aan de vastende moslims. Dit kan bijvoorbeeld al gebeuren door middel van de volgende – tijdelijke – maatregelen: verkorte lunchpauze voor zij die deelnemen aan de ramadan, vroeger naar huis mogen (gezien de verkorte lunchpauze), de inrichting van een apart pauzelokaal waar niet gegeten of gedronken wordt, etc.

In plaats van Kerstmis of Pasen vrij te geven kan men de Islamieten en anders gelovigen deze dagen laten werken en er hun feestdagen voor vrij geven. Zo kan er meer werkvolk aan lage kostprijs op feestdagen te werk gesteld worden. en de gelovigen kunen er dan ook op aan dat zij op hun feestdag werkelijk vrij zullen zijn en in de familie gezamelijk aan die gelegenheid kunnen deelnemen.

Vindt ook om te lezen:

> Schoolvoorbeeld: Spar
> De 10 officiële feestdagen van 2013
> Kan iemand ontslagen worden voor het dragen van een hoofddoek?

> Wat zegt de wet over discriminatie op de werkvloer?
Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment