Thursday, 29 August 2013

Monotomie van het leven
De monotonie van het leven, als het leven voor u monotoon is,
 ligt het aan u en niet aan de wereld.
  -Phillips Brooks

Het ligt aan onszelf wat wij willen maken van het leven. Ook al zijn wij verbonden aan de eigenheden van de dag kunnen wij ons op ons eigen wijze door alle moeilijkheden of crisissen werken.

“Golden Eagle Feather” schrijft :
Op zowel een persoonlijk als globaal niveau, crisis is overal. Soms moeten we wakker geschud worden. Deze persoonlijke-globale dooreenschudding, volgens de Grootmoeders, is slechts een symptoom van het herschikken van yin en yang.

Engelse versie / English version:  Monotomy of life

+++

Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment